برای مطالعه خلاصه دین وزندگی سال سوم برروی لینک زیر

کلیک نمایید.

 

دین و زندگی 3

 

منبع: http://www.maarefjahrom.blogfa.com/

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |


سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس

توجه : همه سؤالات نهایی با کتاب دین و زندگی (3) چاپ 1390 مطابقت داده 
شده است.

درس اوّل:

 1- چه رابطه ای میان نیاز به « کشف راه درست زندگی » با سایر نیازهای بنیادین 
بشر وجود دارد؟ خ 85-  د 87-

2- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید کاملاً درست و قابل اعتماد باشد ؟  ش 
88-  ش90-

3- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان جامع نیازهای دیگر است ؟ ش90-

4- وسیلة فهم پیام الهی چیست ؟ خ 85-

5- ترجمه و پیام آیۀ : « قالَ رَبُّـنا الَّذی اَعطیَ کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ 
هَدیَ . » (طه 50)  ش85- د 86-

6- دو چراغ راه که خداوند برای تشخیص درست هدف به انسان داده است ، کدامند ؟ ش 
89 -

7- منظور از حجّت آشکار و حجّت نهان در کلام امام کاظم (ع) چیست ؟ د 85-  خ 88-

8- چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است ؟ خ86-

9- دو ویژگی انسان که در هدایت او تأثیر دارند ،کدامند ؟  ش 87-

10- پیام آیۀ : « سَبِّحِ اسمَ رَبَّکَ الاَعلیَ اَلَّذی خَلَقَ فَسَوّیَ وَ 
الَّذی قَدَّرَ فَهَدیَ » (اعلی 3-1)  د 87-

11- ویژگی هایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می شود را به طور 
کامل شرح دهید .  د 88-

12- خدای جهان ، خالقی( آفریدگاری) حکیم است ، یعنی چه ؟   خ 90 –

13- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

   انسان به کمک عقل خود بسیاری از مجهولات و مسائل را در می یابد و پاسخ می 
دهد.  ش90-

۱۴- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید « همه جانبه» باشد ؟   خ 89-

 درس دوم :

 1- علل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید. خ 85 - د 86-

2- مصونیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورتی است؟ توضیح دهید. ش85-

3- آیا مصونیت از گناه در پیامبران به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به 
سمت گناه نمی روند ؟ توضیح دهید. خ 87-

4- چرا عصمت در حوزة مسئولیت های مربوط به رسالت ضروری است ؟ ( ذکر 2 مورد) خ 86-

5- عالی ترین درجة وحی مخصوص چه کسانی است و به چه معناست ؟ ش 86-

6- از عوامل جاودانگی شریعت پیامبر اکرم (ص) « حفظ قرآن کریم از تحریف » را توضیح دهید. ش 86-

7- معجزه ( اعجاز) را تعریف کنید. خ 85- د 86-

8- اگر خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده است ، پس چرا اکنون ادیان الهی مختلفی در جهان وجود دارد ؟ (ذکر یک مثال) د 85- ش90-

9- وحـی را تعریف کنید.  ش 87-  ش 88- د 89-

10- از محورهای اصلی برنامه دیـن واحـد دو مورد را بنویسید .  ش 87-

11- توضیح دهید چرا قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیاز ندارد ؟  خ 88-

12- حدیث « نَحنُ مَعاشِرَ الاَنبیاءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النّاسَ عَلیَ 
قَدرِ عُقولِهِم » به کدام یک از علل آمدن پیامبران متعدد اشاره دارد ؟  خ 89-

13- ویژگی های دین اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیر زمان می شود را نام 
ببرید .  خ 89-

14- عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را فقط نام ببرید . ش 89 –

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

  پیامبران از چنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی شوند.  ش90-

16- از علل آمدن پیامبران متعدد « از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین » را توضیح دهید.  خ 9۰-

 درس سوم :

 1- اعجاز پیامبر اسلام اگر به زمان خودش اختصاص داشت ، چه مشکلی پیش می آمد ؟  د 8۵-

2- تحدّی را تعریف کنید.  ش85 –  ش86-  د 87-  خ 88-  د 89-  ش90-

3- توضیح دهید چگونه قرآن کریم « در عین نزول تدریجی ، انسجام درونی » دارد ؟ خ 86-

4- جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید. ش86-  د 87-

5- « تازگی و شادابی دائمی » از ویژگی های محتوایی و معنایی قرآن را توضیح دهید . د 86-

6- چرا قرآن کریم کتاب دیروز ، امروز و فرداهای انسان هاست ؟  ش 88-

7- توضیح دهید آیا قرآن که پانزده قرن پیش نازل شده می تواند پاسخگوی نیازهای بشر امروزی باشد ؟  خ 87-

8- از ویژگی های محتوایی و معنایی قرآن کریم « جامعیت و همه جانبه بودن » را شرح دهید . ش 89 –

9- ترجمه کنید: « وَ اِن کُنتُم فی رَیبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلیَ عَبدِنا 
فَأتوا بِسورَةٍ مِن مِثلِهِ 
» ( بقره 23)  ش 87- د 88 (با پیام) – ش90-

10- موزون بودن در کلمات و رسایی در تعبیرات مربوط به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن کریم است ؟  خ 88-

11- تکمیل کنید : نفوذ خارق العادة قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانه های 
............. اعجاز این کتاب آسمانی است .  خ 89-

12- ویژگی مهم قرآن کریم را بنویسید.  خ 90 -

 درس چهارم :

 1- طاغوت را تعریف کنید. خ 85- خ86- د 86-  ش 87-  د 88-  ش 89 -

2- قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام برده ، بنویسید آیه « ... یَتلو 
عَلَیهِم آیاتِهِ و یُزَکِّیهِم و یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ و الحِکمَةَ
 ...» به 
کدام یک از آن ها اشاره دارد ؟ ش 85 -

3-  قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام ببرید. د 85-  ش 87-  ش90-

4- ترجمه کنید : « لَقَد مَنَّ اللهُ عَلَی المؤمِنینَ اِذ بَعَثَ فیهِم رَسولاً 
مِن اَنفُسِهِم » ( آل عمران 164)  خ 88-

5- تکمیل کنید :   در اسلام ، کسانی را که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن 
نیست ........ می نامند.  ش 88-

   مراجعه ی به « طاغوت » و انجام دستورهای وی بر مسلمانان ............. است .  خ 90 -

6-  ولایت ظاهری از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم (ص) را توضیح دهید .  خ 89-

7- دو دلیل از دلایل نیازمندی جامعه اسلامی به ولایت و حکومت اسلامی را نام ببرید.  ش90-

8- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

   ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را ولایت معنوی می گویند.  د 89-

   گفتار و رفتار پیامبر (ص) اوّلین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات 
الهی است.  خ 90 -

 درس پنجم :

 1- ترجمه و پیام آیه: « یا اَیُّها الرَّسولُ بَلِّّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ  مِن 
رَبِّکَ و اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ...»(مائده 67) خ85-  د 87- ش 89-

2- دو مورد از نکاتی را که پیامبر اکرم(ص) در ارتباط با قرآن و اهل بیت (ع) در حدیث « ثقلین » بیان فرمودند، بنویسید. ش85-

3- ترجمه و پیام آیه: « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَطیعوا اللهَ و اَطیعوا الرّسولَ و اولِی الاَمرِ مِنکُم ...» ( نساء 59) د85-

4- یک پیام آیه:« اِنَّما یُریدُ اللهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ و یُطَهِرَکُم تَطهیراً »(احزاب 34) را بنویسید. خ 86- ش 87-  د 88-

5- حدیث « مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلیٌ مَولاهُ » دربارة چه واقعه ای است ؟ ش 86-

6-  بر اساس حدیث ثقلین دو چیز گرانبها که پیامبر (ص) پس از رحلت خود برای مردم به جا گذاشتند چه بود و دربارة آن ها چه سفارش فرمود ؟  د 86-

7- پیام حدیث : « مَن ماتَ وَ لَم یَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَةً جاهِلیَّةً » را بنویسید. خ 87-  ش 88-

8- نام آیۀ :« اِنَّما وَلیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوا .......... » را بنویسید. ( مائده/ 55 )  خ 88- د 89 (بیان مصداق آیه) -

9- چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمی رود ، بلکه بیش تر هم می شود ؟  خ 90 -

 درس ششم :

 در چاپ 1390 کتاب دین و زندگی (3) درس ششم یک درس جدید می باشد و هنوز سؤال 
نهایی از آن طرح نشده است.

 درس هفتم :

 1- دو مورد از مسایلی که پس از رحلت پیامبر (ص) موجب تحریف در معارف اسلامی و جعل احادیث ایشان شد را بنویسید.خ 85-

2- تفاوت اساسی حکومت بنی امیّه و بنی عباس با رهبری رسول خدا (ص) در چه چیزهایی 
بود ؟(ذکر دو مورد) ش85- ش90-

3- دو مورد از اشکالات اساسی که به سبب ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص) ( 
نگهداری حدیث از طریق حافظه) به وجود آمد را بنویسید. د 85 - ش 86- ش 87- ش 89–  ش90-

4- چگونه پس از رحلت رسول خدا (ص) ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد 
افزایش یافت ؟  خ 87-

5- دو مورد از مسائل و مشکلات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر 
(ص)
 را بنویسید.  د 87-  ش 88- خ 90 (4 مورد )-

6- کدام یک از مشکلات سیاسی ، اجتماعی باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پیامبر 
اکرم (ص) شخصیت های اصیل اسلامی به انزوا کشیده شوند ؟ توضیح دهید.  د 88-

 درس هشتم :

 1- تقـیّه را تعریف کنید. خ 85- د 85 – د 87-  د 88-

2- امامان بزرگوار ما « در مجاهده برای حکومت عدل » از چه اصولی تبعیت می کردند 
؟(نام ببرید.) ش85-

3- امامان (ع) از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند، آن دو جهت چیست ؟ 
توضیح دهید. خ86-

4- چرا ائمة معصومین (ع) در مجاهده از اصل « آگاهی بخشی به مردم » تبعیت می 
کردند ؟ ش 86-  د 87-

5-  ترجمه کنید : « قُلْ لا اَسأَلُکُم عَلَیهِ اَجْراً اِلاّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُربیَ » (شوری 23)  د 86-

6- پیام آیۀ : « قُلْ لا اَسأَلُکُم عَلَیهِ اَجْراً اِلاّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُربیَ » (شوری 23) خ 87-

7- نام دو کتاب حدیث که در آن سخنان رسول خدا (ص) و ائمة اطهار (ع) گرد آمده است 
را بنویسید . خ 87-

8-گردآورندگان کتاب های حدیثی مقابل را بنویسید .     الف) کافی :                  ب) الاستبصار :           خ 90 –

9- اقدامات مربوط به مرجعیت علمی امامان (ع) را نام ببرید.  خ 88- ش90-

10- از مسئولیت های مقام امامت « ولایت معنوی امامان (ع)» را شرح دهید.  خ 89-

11- هریک از عبارات سمت راست با کدام یک از عبارات سمت چپ (مسئولیت های مقام 
امامت ) ارتباط دارند ؟ ش 89-

1- اقدام برای حفظ سخنان و سیره ی پیامبر (ص)                                  الف) اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

2- پاسخ به نیازهای مؤمنان از طریق معنوی و غیبی                                ب ) مجاهده در راستای ولایت ظاهری

3- تربیت شخصیت های اسلامی                                                                ج ) ولایت 
معنوی امامان (ع)

4- آگاهی بخشی به مردم

 درس نهم :

 1- غیبت امام زمان (عج) در مقابل « ظهور» است یا « حضور» ؟ توضیح دهید. ش85-

2- چرا غیبت امام عصر (عج) به « خورشید پشت ابر » تشبیه شده است ؟  ش 86-

3- امام عصر (عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیز تشبیه کرده اند؟  ش 87-  ش 
89 -

4-  علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟ توضیح دهید. د 85-

5-  علّت غیبت امام عصر (عج) و تداوم آن را بنویسید.  خ 88-

6- بر اساس آیۀ : « إنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم » (رعد11) علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟  خ86-

7- آیا می توان « زمان ظهور » امام عصر (عج) را تعیین کرد ؟ مختصراً توضیح دهید. 
ش 86-  ش 87-

8- چرا تعیین زمان ظهور امام عصر (عج) تنها در اختیار خداوند است ؟ توضیح دهید. 
ش 89 –

9- غیبت صغری را تعریف کنید.  د 86-  خ 87-  ش 88- ش90-

10- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) مربوط به کدام قلمرو است و چگونه انجام می شود 
؟  خ 87- خ 88-

11- ایجاد تغییر و تحوّل در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی می باشد ، چگونه امکان 
پذیر است ؟  د 88-

12- امام حسن عسکری (ع) در ارتباط با فرزندش حضرت مهدی (عج) چه اقداماتی انجام 
داد ؟  خ 89-

13- نائبان چهارگانه در دوره ی غیبت صغری چه مسئولیتی بر عهده داشتند ؟  ش 89 –

14- طولانی بودن عمر حضرت مهدی (عج) چگونه امکان پذیر است ؟  د 86 -  ش 87-

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

      بخش اصلی رهبری امام مهدی (عج) مربوط به قلمرو ولایت معنوی است .  د 88 - 
ش90 ( بصورت جای خالی)-

      غیبت امام مهدی (عج) در دوره ی غیبت ، در مقابل حضور است نه ظهور .  د 89- 
ش90-

16- دو نمونه از موارد ولایت معنوی ( یاری و دستگیری شیعیان ) توسط امام عصر 
(عج) را بنویسید.  د 89-

17- تکمیل کنید:

      امام زمان (عج) در دوره ی غیبت صغری از طریق افرادی خاص که به ........... 
معروفند، با شیعیان ارتباط داشت.  ش90-

     رهبری امام زمان (عج) در عصر غیبت به .............. تشبیه شده است.  ش90-

 درس دهم :

 1- چه کسانی می توانند یاران راستین امام زمان (عج) باشند ؟ خ 85-

2- توضیح دهید آیا کسانی که فقط با دعا و گریه منتظر ظهور حضرت ولی عصر (عج) 
هستند می توانند یاران راستین امام باشند ؟ خ86-

3- چهار مورد از ویژگی های یاران راستین امام عصر (عج) را بر اساس فرمایش حضرت 
علی (ع) بنویسید. د86-  د 87-  ش 88-

4- پیام آیه :« وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفوا فِی الاَرْضِ و نَجعَلَهُم اَئِمَّةً و نَجعَلُهُمُ الْوارِثینَ » (قصص 5 ) را بنویسید. خ 85-

5- به اعتقاد جامعه شناسان « پویایی جامعۀ شیعه » در طول تاریخ به چه عواملی وابسته بوده است ؟ خ 85-  خ 89-

6- پیامبران برای تحقق وعده های الهی در پایان تاریخ از چه طرح خاصی سخن گفته اند؟  ش 85-  د89-

7- جامعه ی منتظر چگونه جامعه ای است ؟ ( ویژگی های جامعة منتظر در عصر غیبت)  د 85-  خ 87-  ش 88-

8- اعتقاد شیعه در مورد موعود چیست ؟ خ86-

9-  پیام آیۀ :« وَ لَقَد کَتَبنا فِی زَبورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ اَنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبادیَ الصالِحونَ » ( انبیاء 105 ) خ 87- ترجمه خ 90 -

10- توضیح دهید خدا پرستان دربارة آیندة تاریخ چه اعتقادی دارند؟  د 87-

11- دو فایدة معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) و حضور ایشان در جامعه را بنویسید.  د 87-

12- چگونه همة ادیان دربارة اعتقاد به موعود و الهی بودن پایان تاریخ اتفاق نظر دارند؟  خ 88-  د 88-

13- چرا ایجاد آمادگی  برای ظهور  امام عصر (عج) باید در همة ابعاد علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی باشد؟  د 88-

14- بر اساس آیة : « هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدیَ وَ دینِ الحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّـهِ » ( توبه 33 ) چه آینده ای برای تاریخ انسان پیش بینی شده است ؟  خ 89- ش90 (ترجمه)-

15- چرا تقـویت ایمان یکی از مسئولیت های شخص منتظر در عصر غیبت است ؟  خ 89-

16- چهار مورد از مسئولیت های « شخص منتظر » در دوره ی غیبت را نام ببرید .  د 89-                   17- تکمیل کنید :

    نگاه مثبت دین به آینده ی تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدی (عج)  اصلی به نام « ........... » را در دل زنده کرده است.  خ 90 -

 درس یازدهم :

 1- ولی فقیه را تعریف کنید. خ 85-  د 88-  خ 90 -

2- راههای شناخت « مرجع تقلید » را بنویسید. خ85 – د 85- ش86 -  خ 88-  ش 89 - د 89-  ش90-

3- تقلید را تعریف کنید. ش85 –  د 86-  خ 87-  ش 88- ش90-

4- با توجه به احادیث ، شرایط مرجع و فقیهی که شایسته پیروی است را بنویسید. ش85- د 86-  ش 88

5- دو شرط مشترک از شرایط ولی فقیه ( رهبر) و  مرجع تقلید کدامند ؟ خ 87-  ش 89 
-

6- مرجع تقلید را تعریف کنید. د 85-

7- تفـقـّه را تعریف کنید. خ 86- خ 88-  د 89-

8- فقیه را تعریف کنید. ش90-

9- تفـقّـه به چه معناست و به چه کسی فقـیه می گویند ؟  د 87-

10- انتخاب ولی فقیه به چه شیوه هایی انجام می گیرد ؟ توضیح دهید. ش85- خ86- د 
86 (بدون توضیح)-  د 87-  خ 90 -

11- در عصر غیبت مرجعیت علمی و حکومت اسلامی چگونه  تداوم می یابد ؟ خ 87 -

12- چرا مرجع باید عادل و زمان شناس باشد ؟  د 87-

13- چرا ولی فقیه باید زمان شناس باشد ؟  ش90-

14- بنا بر فرمان امام زمان (عج) در دورة غیبت ، نیابت ایشان به چه کسی می رسد و 
مسئولیت های او چیست ؟  د 88-

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

در عصر غیبت، حکومت اسلامی در چارچوب « مرجعیت فقیه » استمرار می یابد.  د 88 - 
خ 89 –  ش90 (بصورت جای خالی)-      

16- چه شرایطی برای مشروعیت یافتن رهبر جامعه اسلامی ( ولی فقیه) لازم است ؟ خ 
85- ش90-

17- چرا « تدبیر و کفایت » و « شجاعت و قدرت روحی » از شرایط رهبر جامعة اسلامی 
است ؟  د 88-

18- دو ویژگی کسی که شایستگی رهبری جامعة اسلامی را دارد، نام ببرید .  خ 89-

19- منظور از « مشروعیت » و « مقبولیت » ولی فقیه را مختصراً توضیح دهید. ش 86-

20- چرا ولی فقیه باید مقبولیت داشته باشد ؟  ش 87-  ش 88- د 89-

21-  مشروعیت ولی فقیه را تعریف کنید.  خ 88-

22- میان انتخاب « ولی فقیه » و « مرجع تقلید» چه تفاوتی وجود دارد ؟   د 85-  ش 
86-  ش 89 -

 درس دوازدهم :

 1- چرا نظام اسلامی را « مردم سالاری دینی » نامیده اند ؟ خ 85-

2- آیا تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت می تواند در زمینه سازی حکومت جهانی ولی 
عصر(عج) مؤثر باشد ؟ د 85-  د 89-

3- تفاوت اصلی نظام اسلامی با سایر حکومت های دمکراتیک در چیست ؟ خ86-  د 86- 
ش90-

4- « مردم سالاری دینی» را با دمکراسی رایج در جهان مقایسه کنید .  خ 88-

5- با توجّه به سفارشات حضرت علی (ع) به مالک اشتر بنویسید چرا رهبر باید از 
افراد عیب جو و ترسو دوری کند ؟  ش 87-

6- تکمیل کنید : هدف دمکراسی رایج در جهان تأمین ............... مردم می باشد 
.  خ 89-

7- حکومت دمکراتیک یا مردم سالار را تعریف کنید.  خ 90 –

 درس سیزدهم :

 1- « عزّت نفس » را تعریف کنید. ش 85-

2- « عرّت نفس » را تعریف کرده و رابطه ی آن را با مفاهیم زیر بنویسید.  الف) 
گناه              ب) پیمان شکنی      خ 85-

3- چرا انسان صاحب عزّت به پیمان شکنی دست نمی زند ؟ د 85- د 86-  د 87-  د 89-

4- رابطه عزّت با وفای به عهد و پیمان را بررسی کنید. ش90-

5- « انسان صاحب عزّت» و « انسان گناهکار» در برابر  نفس لوّامه و نفس امّارة 
خود چگونه عمل می کند ؟  د 88-

6- چه رابطه ای بین عزّت نفس وگناه وجود دارد ؟ چرا ؟ ش 89 –

7- « تمایلات انسان » چند دسته است ؟ آن ها را بنویسید. ش85-  د 87-  ش 88- ش90-

8- دو دسته از تمایلات انسان کدامند و چه نامیده می شوند ؟  ش86-  د 89-

9- نام دو خود در انسان چیست ؟ ش 87-

10- چگونه می توان عزّت نفس را پرورش داده و تقویت کرد ؟ ش85-  خ 88-

11 - ترجمه و پیام آیۀ :« مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَََ فَلِلّهِ العِزَّةُ جَمیعاً » (فاطر 10)  د 85 –  ش 89-  خ 90 -

12- آیا می توان تحریکات بیرونی و شرایط اجتماعی و اقتصادی را عامل اصلی گناه 
دانست ؟ خ 86-

13- چرا نمی توان مسئولیت انجام دادن گناه را از دوش خود برداشت و به 
عوامل بیرونی منتقل کرد ؟  خ 89- ش90-

14- قرآن کریم راه پرورش عزّت نفس را چه می داند؟ خ 86-

15- ترجمه کنید: « وَ لِلّهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِ وَ لِلمؤمِنینَ وَلکِنَّ المُنافِقینَ لایَعلَمونَ » (منافقون 8 ) ش 86-  خ 87-  ش 88-

16- بر اساس آیة :« مَن کانَ یُریدُ العِزَّّةَ فَلِلّهِ العِزَّةُ جَمیعاً » (فاطر 10) راه پرورش عزّت نفس چیست ؟  د 86-

17- انسان صاحب عزّت در برخورد با نفس لوّامه و نفس امّاره چگونه عمل می کند ؟  خ 87-

18- انسان صاحب عزّت همواره به سود کدام نفس خود عمل می کند ؟  خ 88-

19- راه کسب عزّت چیست ؟ و چه کسانی عزّت بیشتری دارند ؟  ش 87-

20- تکمیل کنید: تحریکات بیرونی عوامل زمینه ساز گناهند ، امّا قدرت .......... 
انسان می تواند در مقابل گناه بایستد.  ش 88-

21- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

  انسان دارای عزّت نفس در مقابل افراد زورگو و ستمگر متواضع است. ش90-

 درس چهاردهم :

 1- عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده را بیان کرده ، توضیح دهید . خ 85-  ش 
87-  د 88-

2- از زمینه های تشکیل خانواده ، « اُنس با همسر » را شرح دهید .  ش 88-

3- زمینه های تشکیل خانواده ( اهداف ازدواج ) را نام ببرید. د 85- د 86-  د 87- 
د 89-

4- عبارت قرآنی « وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً » به کدام یک از زمینه های تشکیل خانواده اشاره دارد ؟ توضیح دهید.  د 88- ش90-

5- ابتدایی ترین زمینة تشکیل نهاد خانواده چیست ؟ توضیح دهید. ش 86-

6- آیا تفاوت میان زن و مرد به معنای برتری یکی بر دیگری است ؟ خ 86-  خ 88-  
ش90 ( با ذکر مثال)- 

7- چرا خداوند نقش زن و مرد را متفاوت قرار داده است ؟  خ 87-

8- در زمینه های شکل گیری نهاد خانواده موارد مقابل را مشخص نمایید.  الف ) ابتدایی ترین زمینه        ب) عالی ترین زمینه  خ 90-

9- ترجمه کنید : « وَ الذّاکِرینَ اللهَ کَثیراً وَ الذّاکِرِاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغفِرَۀً وَ اَجراً عَظیماً » (احزاب 35)  خ 90 –

10- آیا کلمة اِنس و بنی آدم در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی دارد ؟ چرا ؟  خ 89-

 درس پانزدهم :

 1- با توجه به روایات معصومین (ع) چهار مورد از معیارهای همسر شایسته را نام ببرید. خ 85-

۲-  چرا نباید فاصله میان بلوغ طبیعی و فکری با زمان ازدواج زیاد شود ؟ خ 85-

3- با توجه به آموزه های پیشوایان دین درباره هر یک از موارد زیر توضیح دهید. ش85-

الف) مشورت با پدر و مادر در انتخاب همسر                           ب) دو راه مناسب برای شناخت همسر

4- چرا اذن پدر برای ازدواج دختر الزامی است ؟  د85 -  ش86 -   ش 88-  ش 89 -

5- آمادگی برای ازدواج نیازمند چند بلوغ است ؟ نام ببرید. خ 86-  خ 88- ش90-

6-  چرا پیشوایان دین در امر ازدواج مشورت با پدر و مادر را سفارش کرده اند ؟ د 
86-  خ 90 -

7- چرا تنها علاقه و محبّت اوّلیّه نمی تواند لازمة انتخاب همسر باشد ؟  خ 87-

8- چه نوع معاشرت هایی برای شناخت همسر نتیجه بخش نیست؟ چرا ؟  خ 87-

9- ازدواج به موقع چه فوایدی را در بر دارد ؟  ش 87-

10- سه مورد از راه های شناخت همسر را بنویسید .  د 87-  ش90-

11- چرا نمی توان در قالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی پاسخ داد ؟ توضیح دهید.  خ 88-

12- لازمة انتخاب شایستة همسر ، تسلّط بر چه چیزی است ؟  د 88-

13- نتایج ازدواج در زمان و موقعیت مناسب و نامناسب را با یکدیگر 
مقایسه کنید .  خ 89-

14- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

  نباید فاصله ی میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود.  د 89-

15- از نظر مقررات اسلامی اگر عقدی به زور انجام گیرد چه حکمی دارد ؟  د 89-

16- تکمیل کنید: اگر عقد ازدواج به زور انجام گیرد،........... است. ش90-

 درس شانزدهم :

 ۱- « نفقه » چیست و بر عهدة چه کسی می باشد ؟ خ 85- د 86-

2- نفـقـه را تعریف کنید. ش 86-  ش 87-  ش 88-  ش 89 –  ش90-

3- آیا شرط پرداخت نفـقـه نیازمند بودن زن است ؟ توضیح دهید .  د 87-

4- شرط پرداخت نفـقـه چیست ؟  ش90-

5- مهمترین وظیفه( نقش) مشترک زن و مرد( پدر و مادر) در خانواده چیست ؟ آن را 
توضیح دهید . ش 85- د 85-  خ 88- ش90-

6- چهار نقش مرد در زندگی مشترک را نام ببرید . د85- خ86-

7-  از نقش های مرد « رابطة محبّت آمیز با همسر » را توضیح دهید .  ش 87-

8- از نقش مرد در خانواده « محبّت و نظارت پدری » را توضیح دهید .   د 89-

9- ترجمه کنید : « و قَضیَ رَبُّکَ اَلّا تَعبُدوا اِلّا اِیّاهُ و بِالوالِدَینِ اِحساناً... » (إسراء 23) خ86-  خ 88-  ش90-

10- چهار شرط اصلی پیمان ازدواج را بنویسید . ش86- خ 87-  د 88-  ش90-

11- وظایف ما ( فرزندان ) نسبت به پدر و مادر چیست ؟ ( چهار مورد ) ش86-  خ 89-

12- چرا هیچ کاری را نمی توان با نقش مقدس مادری برابر دانست ؟  د 87-

13- کدام یک از موارد زیر مربوط به نقش مرد و کدام یک مربوط به نقش زن در خانواده است ؟  ش 88-

        الف ) تدبیر امور خانه                                           ب ) مدیریت و نگهبانی از حریم خانواده

14- چه نقش هایی در خانواده بر عهدة زن می باشد ؟ نام ببرید .  خ 89-

15- در خانواده تدبیر امور خانه از وظایف چه کسی است ؟ و چرا این نقش از ارزش و 
اهمیّت برخوردار است ؟ ش 89 –

16- از نقش هایی که در خانواده بر عهده ی زن می باشد « همسر داری » را شرح دهید 
.  خ 90 -
http://www.keraamat1234.blogfa.com/post/4

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

راهنمای تدریس و پاسخ اندیشه و تحقیق "۶ درس اول"   دین و زندگی سال چهارم

 

                        

    درس اول تا سوم

 

      درس چهارم تا ششم

http://aftab85nj.blogfa.com/

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

دين و زندگي دبيرستان

سؤالات متن دین و زندگی 2 - یکشنبه یازدهم دی 1390
کلیه‌ی سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی سال سوم متوسطه از سال تحصیلی 1385 تا 1390 - یکشنبه یازدهم دی 1390
راهنمای معلم تعلیم و تربیت دینی سال اول - یکشنبه یازدهم دی 1390
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ 3 - یکشنبه یازدهم دی 1390
دروس 14 تا 16 دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس 12 و 13 دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس ده و یازده دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس 8 و 9 دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس 6 و 7 دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس 4 و 5 دین و زندگی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس یک تا سه دین و زندگی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس چهارده تا شانزده - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس دوازده تا سیزده - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس ده تا یازده - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس هفت تا نه - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس چهار تا شش - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دین وزندگی 3 از درس یک تا سه - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
بررسی اجمالی دروس دین و زندگی 2 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
پیام آیات دین و زندگی 2 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
نمونه سئوالات و پیام آیات و بررسی اجمالی دین و زندگی 2 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
نمونه سوال از دروس 9-8-7 دین و زندگی 2 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
نمونه سوال از دروس 6-5-4 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
نمونه سوال از دروس 3-2-1 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
معارف پيش‌دانشگاهي ـ درس 1و2 - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
معارف پيش‌دانشگاهي ـ درس 1و2 - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
درس سوم: حقيقت بندگي - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
درس چهارم: در مسير اخلاص - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
درس پنجم: بازگشت - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
درس ششم: قدرت پرواز - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
روش مطالعه د‌رس د‌ین و زند‌گی - شنبه چهاردهم آبان 1390
پاسخ پیام آیات دین و زندگی 3چاپ 90 - شنبه چهاردهم آبان 1390
پاسخ پیام آیات دین و زندگی 3چاپ 90 - شنبه چهاردهم آبان 1390
اعجاز عددی قرآن کریم - شنبه چهاردهم آبان 1390
آشنائی اجمالی با ابلیس - شنبه چهاردهم آبان 1390
راهنمای معلم تعلیم و تربیت دینی دوره متوسطه - شنبه چهاردهم آبان 1390
راهنمای درس دین و زندگی 3 - شنبه چهاردهم آبان 1390
دانشمندان تصویر فعالیت‌های درون مغز را فیلمبرداری کردند - دوشنبه چهارم مهر 1390
سؤالات دين و زندگي دوم دبيرستان - دوشنبه چهارم مهر 1390
تفسير آيات دين و زندگي 2 - دوشنبه چهارم مهر 1390
خلاصه ونكات مهم دروس پنج تا هشت دين وزندگي (2)به همراه پرسش و پاسخ (قسمت دوم) - دوشنبه چهارم مهر 1390
خلاصه ونكات مهم دروس يك تا چهار دين وزندگي (2)به همراه پرسش و پاسخ (قسمت اول) - دوشنبه چهارم مهر 1390
نمونه سوالات درس معارف اسلامي ۲ (مشترک) - امتحان های پیش دانشگاهی - یکشنبه هشتم خرداد 1390
برنامه ی امتحان نهایی جبرانی دوم دوره ی پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 90- 1389 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
برنامه ی امتحان نهایی نیم سال دوم دوره ی پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 90 - 1389 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
امتحان نهايي رشته رياضي سال سوم متوسطه سال 90 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
امتحان نهايي رشته تجربي سال سوم متوسطه سال 90 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
امتحان نهايي رشته انساني سال 90 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
سئوالات همراه با جواب امتحانی سال سوم متوسطه سال 90 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
ویژگی های یک برنامه ریزی مناسب - یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389
اهمیت دوران مطالعاتی نوروز - یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389

تغذیه مناسب داوطلبان کنکور - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
تست‌زنی ترکیبی و زمان‌دار در منزل (هدف - فایده – روش) - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
برنامه‌ریزی در دوره‌ی مطالعاتی نوروز - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
هفت توصیه برای کاهش بی‌دقتی در آزمون - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
سئوالات امتحان نهایی نیم سال اول و نیم سال دوم دین و زندگی 3 - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
معارف پيش‌دانشگاهي (دين و زندگي دوره پيش‌دانشگاهي ـ كليه رشته‌‌ - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
سئوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 دروس 14, 15, 16 - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
سؤال‌هاي ديني سوم ـ سؤالات نهايي دروس 12و13 - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
سؤال‌هاي ديني سوم ـ سؤالات نهايي دروس 9 تا 11 - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
درس دهم: برنامه‌ای برای فردا دین و زندگی 4 - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
درس نهم: نگاهی به تمدّن جدید - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
درس هشتم: عصر شکوفایی دین و زندگی 4 - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
بخش دوم: دين و تمدن درس هفتم: پایه‌های استوار - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
مجموعه سوالات کنکور سراسری دین و زندگی پیش دانشگاهی 20 دوره قسمت اول - چهارشنبه یازدهم اسفند 1389
سوالات 20 دوره کنکور دین وزندگی پیش دانشگاهی کنکور سراسری قسمت دوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
مجموعه 20 دوره سوالات کنکور سراسری دین و زندگی سوم قسمت دوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
مجموعه 20 دوره کنکور سراسری دین و زندگی سوم قسمت اول - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سوالات 20 دوره کنکور دین وزندگی پیش دانشگاهی کنکور سراسری قسمت دوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
نمونه سوالات تشریحی دین و زندگی ( معارف )2 پیش دانشگاهی همراه با پاسخنامه - یکشنبه هشتم اسفند 1389
مجموعه سوالات کنکور سراسری دین و زندگی پیش دانشگاهی 20 دوره - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس دهم :‌ برنامه اي براي فردا - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس نهم :نگاهي به تمدن جديد - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس هشتم : عصر شكوفاي - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس هفتم : پايه هاي استوار - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس ششم 2 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس ششم : قدرت پرواز 1 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس پنجم : بازگشت - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس چهارم : اخلاص - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس سوم : حقيقت بندگي - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس دوم : يگانه ي بي همتا - یکشنبه هشتم اسفند 1389
معارف اسلامي پيش دانشگاهي درس اول : آبشار نور - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي1در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 1 و 2 و 3 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي1 در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 6 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي1 در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 4 و 5 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي2 در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 7 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي2 در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 8 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي2 در آزمون هماهنگ كشوري 1387 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس 1 تا 6 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
نمونه سوالات متن در دین و زندگی دوره معارف اسلامی2) پیش دانشگاهی - درس 7 تا درس10 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
پیام آیات درس دهم (معارف 2) - یکشنبه هشتم اسفند 1389
پیام آیات درس هفتم (معارف 2) - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس دهم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس نهم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس هشتم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس هفتم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس ششم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس پنجم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس چهارم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس سوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس دوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389

درس اول دین و زندگی پیش دانشگاهی - یکشنبه هشتم اسفند 1389
پیام آیات درس دهم (معارف 2) - شنبه هفتم اسفند 1389
سئوالات دین و زندگی سال دوم - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
نمونه سوالات دین و زندگی(3) - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
نمونه سوالات درس دین و زندگی 3 - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 3 ) با پاسخ - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
نمونه سوالات دین وزندگی سوم دبیرستان کل کتاب - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
گزينه مشاور آنلاين - شماره ۲ - آبان ماه ۸۹ - دوشنبه یکم آذر 1389
زبان فارسی ؛ تاریخ ایران ؛ جهان ؛ روانشناسی و ریاضی سال سوم دبیرستان - شنبه بیست و دوم آبان 1389
ادبیات فارسی ؛ آرایه های ادبی ؛ عربی و فلسفه و منطق سوم دبیرستان - شنبه بیست و دوم آبان 1389
نمونه سوالات دين و زندگي3 (كليه رشته‌ها) - شنبه بیست و دوم آبان 1389
اسخ تمرينات كتاب منطق سال سوم متوسطه - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
دین و زندگی سال اول دبیرستان - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فهرست خطبه ها و حکمتهای نهج البلاغه - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
بانک اطلاعات مـقـالات اسـلامـي - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
کتب شهید مطهری - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
دانشنامه جهان اسلام - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فهرست و متن سوره های قرآن - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فهرست ترجمه قرآن کریم - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
متن سوره های قرآن - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فلسفه پیش دانشگاهی - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فلسفه سوم دبیرستان - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
منطق سال سوم - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
راهنماي برنامه درسي منطق - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
دینی سال سوم متوسطه - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
معارف پيش‌دانشگاهي (دين و زندگي دوره پيش‌دانشگاهي ـ كليه رشته‌‌ - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
دین و زندگی دوم متوسطه سوالات تستی از کل کتاب - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
مونه سوال دین و زندگی سوم متوسطه - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سئوالات تشریحی درس سوم دین و زندگی 3 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سئوالات تشریحی درس دوم دین و زندگی - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سئوالات تشریحی درس اول دین و زندگی 3 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس شانزدهم دين و زندگي 3 ( کانون مهر ) - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس پانزدهم دين و زندگي 3 (پیوند مقدس) - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
کتاب دین و زندگی (3) درس چهاردهم(زمینه های پیوند مقدس ) - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
دین وزندگی (3) درس سیزدهم (کرامت نفس - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس دوازدهم دين و زندگي 3 (ولایت فقیه - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس نهم دين و زندگي 4 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس دهم دين و زندگي 4 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس هفتم دين و زندگي 4 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس هشتم دين و زندگي 4 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
بازگشت - قدرت پرواز (درس ۵ و ۶ پیش دانشگاهی - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم دين و زندگي 2 - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
سوال امتحانی پايانی نيم سال اول – - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
دروس 15 تا 17 سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
دروس 11 تا 14 - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
دروس 6 تا 10 سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
دروس 5 تا 8 سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
درس چهارم سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389

درس سوم سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
درس دوم سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
درس اول سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
آيات درس اول سال سوم - یکشنبه هفدهم مرداد 1389
سؤالات و كليد اوليه هر یک از گروههاي آزمايشي آزمون سراسري سال 1389 - جمعه یازدهم تیر 1389
دين و زندگي 4 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 3 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 3 - چهارشنبه دوم تیر 1389
عربي پيش دانشگاهي - چهارشنبه دوم تیر 1389
خلاصه عربي سه سال ويژه کنکور - چهارشنبه دوم تیر 1389
مجموعه سوالات دين و زندگي سال سوم - گاج - چهارشنبه دوم تیر 1389
مجموعه سوالات دين و زندگي سال دوم - گاج - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 3 - چهارشنبه دوم تیر 1389
عربي 2 و 3 و 4 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 1 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 1 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 2 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 3 - چهارشنبه دوم تیر 1389
نمونه سئوالات دين و زندگي 4 - چهارشنبه دوم تیر 1389
نمونه سئوالات معارف پيش دانشگاهي - چهارشنبه دوم تیر 1389
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دوم تیر 1389
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دوم تیر 1389
آموزش مجازي) پيش دانشگاهي - چهارشنبه دوم تیر 1389
آموزش مجازي سال سوم - چهارشنبه دوم تیر 1389
امتحانات همه دروس (پيش دانشگاهي) - سه شنبه یکم تیر 1389
گروه فني و حرفه اي (همه دروس) - سه شنبه یکم تیر 1389
گروه انساني (همه دروس) - سه شنبه یکم تیر 1389
سئوالات نهايي 3 گروه رياصي(همه دروس) - سه شنبه یکم تیر 1389
دروس امتحان نهايي 3 گروه تجربي(همه دروس) - سه شنبه یکم تیر 1389
گروه زبان (همه دروس) - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
گروه هنر - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
گروه رياضي - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
گروه تجربي - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
گروه انساني - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سال سوم خرداد ۸۹ - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
جدول توزیع تعداد سؤالات کنکور‌های سراسری ... - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
توزیع سؤال های کنکور سراسری دروس رشته تجربي - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
توزیع سؤال های کنکور سراسری دروس رشته انساني - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سئوالات پايه هاي 1و2و3و4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
دين و زندگي (1) - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نكات و مفاهيم دين و زندگي 2 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سئوالات پايه هاي 1و2و3و4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سؤالات امتحان درس : دين و زندگي 2 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نكات و مفاهيم دين و زندگي 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوال پیش دانشگاهی امتحان نهایی 89 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات متن درس 4 دینی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389

سوالات متن درس 5 دینی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات متن درس 6دینی ۳ - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سولات متن درس 8 دین وزندگی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
دین وزندگی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
دین وزندگی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سولات متن درس 8 دین وزندگی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات متن درس 6دینی ۳ - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات متن درس 5 دینی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نكات و مفاهيم دين و زندگي 4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوالات معارف 2 پیش دانشگاهی - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات پيش دانشگاهي يا دين و زندگي 4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سئوالات پايه هاي 1و2و3و4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال دین وزندگی پیش دانشگاهی جهت امتحانات دی ماه - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سؤالات تشریحی درس دین و زندگی پیش دانشگاهی - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
مجموعه سوالات دين و زندگي پيش دانشگاهي - گاج - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
بانک سوالات - نمونه سوال امتحانی پیش دانشگاهی - درس کنکور های آزمایشی - درس دین و زندگی - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
راهنماي معلم كتاب دين و زندگي(1) - سال تحصيلي 89-88 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
طرح درس - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
فرم هاي مورد نياز همكاران - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
روش مطالعه درس دین و زندگی پیش دانشگاهی 1 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389

 

نكات درسي دين و زندگي 1
آيات و پيام آيات دين و زندگي 1
سئوالات امتحاني دين و زندگي 1
نمونه تست دين و زندگي 1
نكات درسي دين و زندگي 2
آيات و پيام آيات دين و زندگي 2
سئوالات امتحاني دين و زندگي2
نمونه تست دين و زندگي2
نكات درسي دين و زندگي 3
آيات و پيام آيات دين و زندگي 3
سئوالات امتحاني دين و زندگي 3
نمونه تست دين و زندگي 3
نكات درسي دين و زندگي 4
آيات و پيام آيات دين و زندگي 4
سئوالات امتحاني دين و زندگي 4
نمونه تست دين و زندگي 4
راهنماي دروس دين و زندگي 1و 2 و 3 و 4
فرم هاي مورد نياز همكاران
مقالات و نکات مفید در مورد مطالعه و آزمون
اخبار كنكور
آرشيو كنكورهاي گذشته
آزمون الكترونيكي
برخي دروس ديگر
اسلام ؛ قرآن و تفاسیر قرآن
گوناگون
راهنمای معلم

 


مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی
تفسیر آیات دروس دین و زندگی 
کمک آموزشی دین وزندگی 4
دین و زندگی پیش دانشگاهی
بانک سوال و مقالات دین و زندگی - فلسفه و منطق
کمک آموزشی دین وزندگی 4
کمک آموزشی دین وزندگی 3
کمک آموزشی دین و زندگی 2
آموزشی دین وزندگی 1
کتاب های کمک درسی رایگان ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
کتب استاد مطهری
گروه های درسی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی
مجلات قرآنی
پایگاههای قرآنی

 

http://dinitaybad.blogfa.com/category/16

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

الف)ترجمه وپیام آیات زیر را بنویسید‍‍.

1-قال ربَنا الذِی اعطی کل شی خلقه ثم هدی 

ترجمه:(گفت پروردگار ما کسی است،به هر موجودی خلقت آفرینش بخشید،سپس آن را هدایت کرد)

پیام:(الف:هدایت عمومی ب:اثبات خالقیت ج:هدایت تمام موجودات توسط خدا)

2-ربَنَااغْفِرْلی وَلِوالِدَیَ وَلِلْمُؤْمِنینَ یَوْمَ یَقومُ الْحِسابِ       

 ترجمه:(پروردگارا من و پدر ومادرم و انسان های مومن را ببخش برای روز قیامت)

پیام(طلب آمرزش برای خود و پدرومادر ومومنین تا روز قیامت)

3-قُلْ لاّ اَسْاَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَا الْمَوَدَۀَ فِی الْقُرْبی       

ترجمه:(بگو ای پیامبر از شما اجر و پاداشی درخواست نمی کنم،مگر دوست داشتن نزدیکانم(اهل بیتم))

پیام:(مودت و دوستی اهل بیت پیامبر پاداش رسالت پیامبر معرفی شده است)

4-اِنَ الله لایُغَیِرُ ما بِقَوْمٍ حَتی یُغَیِروا ما بِاَنْفُسِهِمْ    

 ترجمه:(قطعاً خداوند(سرنوشت)هیچ قومی را تغییر نمی دهد،تا اینکه خودشان(سرنوشت)خودشان را تغییر دهند)

پیام:(هرگونه تغییر در سرنوشت توسط خود افراد رقم زده می شود)

5-اُدْعُ اِلی سَبیلِ رَبِکَْ بِالْحِکْمَهِ وَالْمُوْعِظَهِ الْحَسَنَۀِ وَجادِلِهُمْ بِالَتی هِیَ اَحْسَنُ       

 ترجمه:(به راه پروردگارت با علم و دانش وپند نیکو و مناظر که سرانجام نیک داشته باشد دعوت کن)

پیام:(در این آیه سه روش دعوت به پروردگار برای پیامبر بیان شد است:الف(به وسیله علم ودانش وبیان حکمت آن)ب(پند واندرز نیکو)ج(مباحثه و مناظره که سرانجام نیک داشته باشدو منجربه اثبات حق گردد))

6-مَنْ کانَ یُریدُ الْعِزَۀَ فَلِله الْعِزَۀُ جَمیعًا        

ترجمه:(هرکس عزت وسربلندی را بخواهد،تمام عزت ها وسربلندی ها از آن خداوند است)

پیام:(در این آیه توصیه شده است هر کسی خواستار عزت وسربلندی است تمام عزت و سربلندی رااز آن خداوندطلب نماید)

7-فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍٍ وَلاتَنْهَرْهُما      

ترجمه:(به ایشان حتی کلمه ی  اُف را نگوید و ایشان را از خود مران)

پیام:(الف(نفی هرگونه گفتاری که موجب رنجش خاطر والدین(پدرومادر )شود)ب(سرکشی به پدرومادر ونراندن ایشان از خود))

8-وَقالوا کونوا هوداً اَوْنَصاری تَهْتَدوا    قل بل مله ابراهیم حنیفا   

ترجمه:(گفتند:یهودی یا مسیحی باشید،هدایت می یابید)

پیام:(الف(اشاره به این که یهودیان ومسیحیان به رسم خود دین خویش را موجب هدایت معرفی می کنند)ب(در حالی که آئین حضرت ابراهیم که یکتاپرستی وحق گراست موجب هدایت بیان شده است))

9-یا اَیُهَا الَذینَ ءامَنوا اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَسولَ وَ اُولِی الْاَمْرِمِنْکُمْ     

ترجمه:(ای کسانی که ایمان آوردید،اطاعت کنید از خدا وپیامبرش و صاحبان امر ودستور که از شما هستند اطاعت کنید)

پیام:(الف(به مومنان که مخاطب آیه هستند سفارش شده است که از خدا وپیامبر وصاحبان امر اطاعت کنید)ب(اطاعت از پیامبر وصاحبان امر در عین اطاعت از خداوند بیان شده است))

10-لِیُظْهِرَه عَلَی الدینِ کُلَه وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکنَ        

ترجمه(تا بر تمام دین ها چیره وپیروز شود و هر چند انسان های مشرک آن را نخواهند)

پیام(الف(چیره شدن دین حق[اسلام]بر تمام دین های دنیا (ادیان های قبلی)هدف رسالت پیامبر خدا معرفی شده است)ب(پذیرش چیرگی دین اسلام خوش آیند پیروان ادیان دیگر نیست))

 

ب )به سوالات زیر پاسخ دهید

1-چرا دین اسلام وظیفه تامین معاش را از دوش مادران برداشته است؟

زیرا این امر سبب می شود که زن بدون نگرانی ودغدغه کسب و کار به تربیت فرزندان بپردازد وبرای آن برنامه ریزی کند وفرزندانی سالم،درستکار ،باتقوا ومفید برای جامعه تربیت نماید واین،ارزشمندترین کارهاست

2-نقش مردان وزنان در زندگی مشترک را بنویسید؟

مرد:1-تامین هزینه های زندگی خانواده2-مدیریت ونگاهبانی از حریم خانواده3-رابطه ی محبت آمیز با همسر4-محبت ونظارت پدری      

(ب)زن:1-همسرداری2-تدبیر امور خانواده3-مادری

3-شرط عقد(پیمان ازدواج)را بنویسید؟

1-اعلام رضایت دختر وپسر واجباری نبودن ازدواج برای هیچ کدام2-اذن پدر برای ازدواج دختر3-صِداق یا مهریه زن

4-نشانه های بلوغ عقلی را نوشته و3مورد از مشکلات پیش روی ازدواج را بنویسید؟

توجه به داشتن شغل وپیدا کردن کار،فکر کردن درباره ی ویژگی های همسر،تنظیم خرج وهزینه های خود و دوری از بی برنامه بودن از نشانه های بلوغ عقلی است

(ب)1-نیاز به مسکن2-طولانی شدن زمان تحصیلات دانشگاهی3-رقابت های نابجای خانوادگی

5-چرا اذن پدر برای ازدواج دختر لازم وضروری است؟

1-لطافت های روحی وظرافت های عاطفی دختر،آن گاه که در فضای محبت وعلاقه ی جنس مخالف قرار می گیرد2-احتمال نادیده گرفتن برخی واقعیت ها وکاستی ها را به دنبال دارد3-چون دختران به خاطر حیا و عزت نفس قوی خود در ازدواج پیش قدم نمی شود4-پدر که بر احساسات خود غلبه دارد ونیز دارای تجارب فراوان وشناخت کامل از جنس مرد است،می تواند به سان باغبغنی دلسوز وکاردان از گل لطیف وظریف خویش مراقبت کند وبه راهنمایی او بپردازد

6-عالی ترین هدف تشکیل خانواده را بنویسید؟

رشد اخلاقی و معنوی

7-اهداف چهار گانه ی ازدواج را نوشته و خواسته های فطری وطبیعی هر جوان در ازدواج چیست توضیح دهید؟

الف)1-پاسخ به نیاز جنسی2-انس باهمسر 3-رشد وپرورش فرزندان4-رشد اخلاقی ومعنوی

(ب)هر جوانی به طور فطری وطبیعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی خود را حفظ کرده و به گناه آلوده نشده است.کسی که چنین خواسته هایی دارد،باید خودش نیز اینگونه باشد.همچنین هر کس که خواستار آن است که دیگران به اعضای خانواده ی او نظر سوء نداشته باشند،خودش هم باید چنین باشد.نظام هستی بر عدالت است.عمل هر کس،عکس العملی دارد که قسمتی از آن در این جهان ظاهر می شود وقسمتی دیگر در آخرت.

8-چرا کلمه ی انسان -بنی آدم در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد؟

زیرا زنان و مردان به عنوان افراد نوع انسان،ویژگی های فطری یکسان وهدف مشترکی دارند که با استفاده از سرمایه های ذاتی خود می توانند به آن هدف برسند ودر بهشت جاوید خداوند منزل گزینند.

9-چرا انسان گناهکار پیش از آن که در مقابل عوامل بیرونی تسلیم شود در خود می شکند؟

زیرا کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد،ابتدا در مقابل تمایلات پستِ درون خود شکست خورده وذلیل شده است.او عزت خود را از دست داده و به دنائت و پستی دچار شده است

10-نقش خود عالی و خود دانی را در زندگی مشترک بنویسید؟

تمایلات عالی مربوط به خود عالی انسان که همان بعد روحی ومعنوی اوست،می باشدوتمایلات دانی مربوط است  به خود دانی که همان بعد حیوانی ودنیایی می باشد.انسان باید به گونه ای زندگی خود را تنظیم کند که توجه به تمایلات دانی مانع رشد وشکوفایی تمایلات عالی نگردد

11-معنای عزت وذلت را توضیح دهید؟

عزت به معنی شکست ناپذیری است.انسان عزیز کسی است که در مقابل دیگران تسلیم نمی شود وشکست نمی خورد.بنابزاین،وقتی می گوییم فلان شخص دارای عزت نفس است،منظورمان این است که او نفسی شکست ناپذیر دارد وتسلیم نمی شود.در مقابل عزت،«ذلت»قرار دارد که به معنی شکست پذیری و تسلیم شدن است.شخص ذلیل کسی است که خود را تسلیم دیگری می کند.

12-وظیفه ی مردم نسبت به رهبر وحکومت اسلامی را با استفاده از آیات و روایات را بنویسید2مورد؟

1-در جهت آبادانی کشور بکوشند2-در حفظ اموال عمومی تلاش کنند

13-مشروعیت و مقبولیت را در ولی فقیه وفقیه توضیح دهید؟رهبر هم شرایط تعیین  شده در دین را دارا باشد (مشروعیت)و هم مورد پذیرش مردم باشد(مقبولیت)

14-شیوه ی انتخاب مستقیم و غیر مستقم ولی فقیه را در ایران بنویسید؟

(شیوه مستقیم)مردم کشور ما در زمان انقلاب اسلامی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی های سراسری ولایت امام خمینی((ره))را پذیرفتند وبا ایشان پیمان یاری بستند.

(شیوه غیر مستقیم)اکنون نیز بنا بر قانون اساسی،مردم ابتدا نمایندگان خبره ی خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کس را که شایسته تر برای رهبری تشخیص دهند به جامعه اعلام می کنند.

15-راه های شناخت مرجع تقلید را بنویسید؟

1-خود ما به اندازه کافی از علم فقه اطلاع داشته باشیم که بتوانیم فقیه دارای شرایط را بشناسیم2-از دو نفر عادل و مورد اعتمائ که بتوانیم فقیه واجد شرایط را تشخیص دهیم3-یکی از فقیهان،در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود وبداند که این فقیه واجد شرایط است

16-در عصر غیبت مرجعیت دینی و حکومت اسلامی چگونه دوام پیدا می کند؟

1- مرجعیت دینی در شکل مرجعیت فقیه ادامه می یابد2-حکومت اسلامی در چارچوب ولایت فقیه استمرار پیدا می کند

در دوره ی غیبت،بنا به فرمان امام زمان((عج))و به نیابت از ایشان،((فقیه))واجد شرایط،دو مسئولیت((مرجعیت دینی))و((رهبری و ولایت))را بر عهده دارد و در حد توان،جامعه ی اسلامی را در مسیر اهداف الهی هدایت و رهبری می کند

17-تفقه و نفقه را توضیح دهید؟

گروهی از مردم وقت و همت خود را صرف شنلخت دقیق دین کنندو به((تفقه))در دین بپردازند،تا پس از کسب علم به شهر های خود بروند و قوانین اسلام را به مردم بیاموزند.تفقه،به معنای تفکر عمیق است.افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند،((فقیه))نامیده می شوند(ب)در زندگی زناشویی،تامین هزینه های لازم از جهت خوراک،پوشاک،مسکن وآنچه برای آسایش و رفاه شایسته همسر ضرورت دارد بر عهده ی شوهر است.این وظیفه ی مالی که برعهده ی مرد قرار می گیرد،از نظر شرعی و حقوقی،به پرداخت((نفقه))تعبیر شده است

18-پویایی جامعه شیعه به چند عامل بستگی دارد و وظایف و مسئولیت های انسان منتظر را بنویسید؟

الف):1-گذشته ی سرخ:اعتقاد به عاشورا و آمادگی برای ایثار و شهادت در راه عدالت خواهی،آرمانگرایی و حقیقت جویی.

2-آینده ی سبز:باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومت های طاغوتی و تلاش برای گسترش عدالت و انسانیت در سراسر جهان.

(ب):1-تقویت معرفت،ایمان ومحبت به امام2-پیروی از امام عصر«عج»3-ایجاد آمادگی در خود و جامعه4-دعا برای ظهور امام

19-آینده ی تاریخ را از دیدگاه خداپرستان بنویسید؟

خدا پرستان که معتقدند یکی از نام های خداوند حق است و اوست که با حکمت خود،جهان را اداره می کند،براساس وعده ی الهی،باور دارند که آینده ی نهایی جهان ازآن حق خواهد بود و باطل،شکست خورده و مغلوب،صحنه را ترک خواهد کردوحق طلبان جهان را ادره خواهند کرد ومردم یک زندگی خوب و رو به کمالی خواهند داشت.

20-زنده بودن امام زمان«عج»مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه چه فوایدی به دنبال دارد ؟

1-اول اینکه هر ماجراجوی فریب کار که بخواهد خود را مهدی موعد معرفی کند به زودی شناخته می شود و مردم هوشیار فریب او را نمی خورند

2- دوم اینکه پیروان آن حضرت امام خود را حاضر وناضر بر خود می یابند ومی دانند که ایشان از حال مسلمان آگاه اند واز فداکاری ها ومجاهدت مومنان اطلاع دارید

 

21-دوران غیبت چه زمانی به پایان می رسد؟

تعیین زمان ظهور در اختیار خداست و کسی جز او از آن آگهی ندارد.آنچه برای ظهور لازم است،احساس نیاز جهانی به کمک الهی،ناامیدی از همه ی مکتب های غیر الهی و آمادگی لازم پیروان و یاران امام برای همکاری با ایشان است و از این امور جز خداوند،کس دیگری آگاهی ندارد.بنابراین،کسانی که زمان ظهور را پیش گویی می کنند،درغگویند.

22-چرا دوران غیبت به معنای عدم رهبری امام عصر((عج))نیست؟

زیرا رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون نیز با ایشان است.اما این رهبری را انسان های عادی حس نمی کنند همان طور که برخی از انسان ها فواید خورشید پشت ابر را در نمی یابند.

23-علت غیبت امام مهدی((عج))چیست؟

به سبب این قدر ناشناسی و ناسپاسی ودر خطر بودن جان آن حضرت،خداوند آخرین ذخیره  وحجت خود را در نظر ها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پرده ی غیبت ادامه یابد.ادامه یافتن این غیبت نیز بر اثر باقی ماندن همان شرایط و عدم آمادگی مردم برای ظهور می باشد.

24-تقیه-تحدی-قاعده ی نفی سبیل-طاغوت- غیبت صغری،هدایت عمومی و معجزه را بنویسید؟

تقیه:امامان می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد،در قالب((تقیه))به پیش ببرند.یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند،به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن،کمتر ضزبه بخورند.

تحدی:معجزه ی اصلی پیامبر اکرم(ص)قرآن کریم است از مخالفان می خواهد اگر در الهی بودن این کتاب شک دارند،یک سوره مانند آن بیاورند.این دعوت به مبارزه را ((تحدی))می گویند.

قاعده ی نفی سبیل:قرآن کریم از مسلمانان می خواهد که سلطه ی بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آن ها نروند؛این حکم قرآنی را((قاعده ی نفی سبیل ))می گویند.

طاغوت:کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند،در حالی که خداوند آن ها را تعیین نکرده و فرمان و قانونشان نشات گرفته از قرآن،یعنی برخاسته از فرمان الهی نیست،((طاغوت))نامیده می شود و مراجعه به طاغوت و انجام دستور های وی بر مسلمانان حرام است.

 غیبت صغری :پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) در سال 260 امامت حضرت مهدی (ع)آغاز شده است دوره اول امامت ایشان که تا سال 329 طول کشید .

معجزه:پیامبران از جانب خداوند،کارهای خارق العاده ای انجام می دهند که هیچ کس نمی تواند مانند آن را انجام بدهند تا مردم دریابند که آنان با خداوند ارتباط  دارند و از طرف او مامور به پیامبری شدند قرآن کریم این آثارخارق العاده را((آیت))یعنی نشانه و علامت نبوت می خواند و دانشمندان اسلامی  آن را معجزه می نامند

هدایت عمومی:خداوند تمامی موجودات را برای رسیدن به هدف رانمایی می کند کا هدایت عمومی نامیده می شو

25-امامان بزرگوار از چند جهت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند؟

اول،از آن جهت که رهبری و اداره جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و لازم بود که برای انجام دادن این وظیفه به پاخیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات،حاکمان غاصب را برکنار کنند.دوم،از آن جهت که سکوت در مقابل ظلم و زیر پاگذاشتن قوانین اسلامی را گناه می دانستند .معتقد بودند که اگر حاکمی،حقوق مردم را زیر پا گذارد و به احکام اسلامی عمل نکند براساس وظیفه امربه معروف و نهی از منکر،باید با او مقابله و مبارزه کرد.

26-اصولی که ائمه برای مبارزه با حاکمان زمان خود پیروی می کردند نام ببرید؟

1-عدم تایید حاکمان2-معرفی خویش به عنوان امام بر حق3-آگاهی بخشیدن به مردم4-انتخاب شیوه های درست مبارزه

27-کتب-من لایحضرالفقیه-الاستبصار-غررالحکم ودررالکلم-کافی از چه کسانی است؟

مرحوم صدوق-شیخ طوسی-حضرت علی(ع)-مرحوم کلینی

28-تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی را توضیح دهید؟

1زندگی اجتماعی مسلمانان شد2-شخصیت های با تقوا جهادگر ومورد احترام و اعتماد پیامبر(ص)منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت،قرب و منزلت یافتند3-آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا(ص)در جبهه ی دشمنان اسلام بودند پس از مدتی با تزویر و نیرنگ خود را در جبهه ی دوستان قرار دارند و به تدریج،شیوه ی حکومتی قیصران روم و کسراهای ایران را در پیش گرفتند.آنان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند،خزائن خود را از جواهرات گران قیمت انباشته کردند،اکثر املاک و زمین های کشاورزی در کشور پهناور اسلامی را به مالکیت خود در آوردند وبه عیش ونوش وعشرت پرداختند

29-چرا اشکالات منع حدیث برای  پیروان ائمه پیش نیامد؟

زیرا احادیث پیامبر نزد ایشان حفظ شده بود.شیعیان این احادیث را از طریق این بزرگواران که خود انسان هایی معصوم و به دور از خطا بودند و سخنشان مانند سخنان رسول خدا(ص)معتبر و موفق بود،به دست می آورند.

30-اشکالات ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم را بنویسید؟

(2مورد)الف)احتمال خطا در نقل احادیث افزایش می یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فرامش شدن اصل حدیث فراهم می شد.ب)شرایط مناسبی برای جاعلان حدیث فراهم می آمد که براساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف حدیث بپردازند یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کنند.

31-نکاتی که از حدیث انا مدینۀ العلم و علی بابها بدست می آید را بنویسید؟

اولاً حضرت علی (ع)پس از رسول خدا از همه داناتر است؛ثانیاًحضرت علی(ع)در علم خود معصوم است؛وگرنه رسول خدا(ص)نمی فرمود که همه باید به ایشان مراجعه کنند؛ثالثاًبرمردم واجب است که از دانش حضرت علی(ع)بهره ببرندو مطابق نظر ایشان عمل کنند

32-شیعه در لغت به چه معناست وکاربرد قرآنی آن را بنویسید؟

شیعه در لغت به معنای پیرو،یارو طرفدار است.درقرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته و حضرت ابراهیم(ع)شیعه و پیرو حضرت نوح(ع)معرفی شده است؛با اینکه قرآن کریم آن بزگوار را((مُسّْلِم))نیز نامیده است

33-پیام حدیث ثقلین را بنویسید؟

1-همان طور که قرآن و پیامبر لازم وملزوم یک دیگرند واز هم جدا نمی شوند،قرآن واهل بیت نیز همواره باهم اند2-همان طور که قرآن همیشگی است.وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی می باشد3-در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که از هر دو اطاعت کنند4-نمی توان برای هدایت به یکی اکتفا کرد و دیگری را رها کرد

34-نزول آیه تطهیر و دلالت برجانشینی حضرت علی(ع)را بنویسید و پیام آیه را ذکر کنید؟

اُم سلمه،همسر رسول خدا(ص)می گوید:روزی ایشان در خانه استراحت  می کرد که دختر بزرگوارش فاطمه زهرا(س)وارد شد.پیامبر(ص)ایشان را به کنار خود دعوت کرد.حضرت فاطمه(س)نزد پیامبر رفت و در کنار ایشان نشست.پس از وی به ترتیب ،حضرت علی(ع)،امام حسن(ع)و امام حسین(ع)آمدند.رسول خدا(ص)آنان رانیز در کنار خود جای داد.آن گاه برای آنان دعا کردوفرمود:((خدایا!اینان اهل بیت من اند؛آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن!))

(ب)پیام:این آیه،عصمت حضرت علی،حضرت فاطمه،امام حسن وامام حسین(ع)را اعلام می کند.زیرا برطبق آیه ی قرآن و دعای پیامبر از هر گونه پلیدی به دورند2-اهل بیت به این معنای خاص که از هر پلیدی دور باشند.فقط شامل حضرت علی،حضرت فاطمه،امام حسن وامام حسین وفرزنداش می باشد3-چون اهل بیت معصوم هستند.سخن و عمل آنان می تواند الگو و نمونه باشدو  پیروی از آن ها هم ردیف پیروی از خدا پیامبر  معرفی شده است

35-چرا پس از پیامبر نیاز به امام و رهبری جامعه اسلامی وجود دارد؟

زیرا با گذشت زمان وگسترش سرزمین اسلامی،ظهور فرقه ها و اندیشه های  مختلف،پیدایش مسائل و مشکلات پیچده ی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفرهنگی،نیاز به امام و رهبری که جامعه اسلامی را به سوی رستگاری و عدالت هدایت کند،همچنان وجود دارد.

36-ولایت معنوی را توضیح دهید؟

رسول خدا(ص)با انجام وظایف عبودیت وبندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف نماید به طور مثال،به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف نماید

37-چرا جامعه اسلامی نیازمند ولایت وحکومت است دلایل را نام ببرید؟الف)جامعیت دین اسلام.ب)ضرورت اجرای احکام اسلامی.ج)پذیرش ولایت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت.د)حفظ استقلال جامعه ی اسلامی در برابر کفار.

38-چرا ولایت مهمترین رکن دین اسلام مطابق روایات امام باقر(ع)می باشد؟

زیرا وقتی ولایت وحکومت اسلامی برقرار شود،فرصت برای اجرای تمام احکام دین از جمله نماز،زکات،روزه وحج فراهم می شود ومردم اعمال خود را در سایه ی ولایت الهی انجام می دهند

39-چرا قرآن کتاب دیروز،امروز وفردای انسانهاست (تازگی وشادابی دائمی قرآن) ؟

قرآن کریم نه تنها با پیشرفت زمانه کهنه نمی شود،بلکه افق های جدیدی از حکمت،علم ومعرفت را به روی جویندگان می گشاید.این کتاب،کتاب دیروز،امروز و فرداهای انسان هاست.هر چه زمان بگذرد و انسان ها به درجات عالی تری از فرهنگ ودانش برسند،درخشندگی و شادابی قرآن بیش تر نمایان خواهد شد

40-تاثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت را توضیح دهید؟

فرهنگ مردم حجاز آمیزه ای از عقاید نادرست وآداب و رسوم خرافی وشرک آلود بود.آنان حتی آداب توحیدیِ باقی مانده از زمان حضرت ابراهیم(ع)را با شرک آمیخته وکعبه را مرکز بت های کوچک و بزرگ کرده بودند.باوجود این،قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تاثیر نپذیرفت بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت و از موضوع هایی چون عدالت خواهی،علم دوستی،معنویت وحقوق برابر انسان ها که آرمان های مقدس بشریت به شمار می روند سخن گفت.

41-انسجام درونی در عین نزول تدریجی را توضیح دهید؟با این که بیش از شش هزار آیه ی قرآن کریم در طول 23سال نازل شده ودرباره ی موضوعات متنوعی مانند توحید،معاد،انسان،نظام خلقت،سرگذشت پیامبران،نظام اجتماعی،اخلاق و احکام سخن گفته است،با وجود این،نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست،بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگ اند.

42-چرا معجزه ی پیامبر از نوع کتاب است؟از آن جا که پیامبراکرم(ص)آخرین پیامبر وتعلیمات ایشان برای همه ی زمان های بعد از اوست،سند نبوت وحقانیت او نیز به گونه ای است که در همه ی زمان ها حضور دارد و هم اکنون نیز مخالفان را به آوردن سوره ای مانند سوره های خود دعوت می کند.اگر معجزه ی پیامبر اکرم(ص)از نوع کتاب وعلم وفرهنگ نبود،نمی توانست شاهدی حاضر و دائمی بر نبوت ایشان باشد.

43-ویژگی های دین اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیر زمانه می شود را نام ببرید؟اول:توجه به نیازهای متغیر،در عین توجه به نیازهای ثابت-دوم:وجود قوانین تنظیم کننده-سوم:اختیارات حاکم ونظام اسلامی

44-از قواعد تنظیم کننده دین اسلام لاضرر ولاضرارفی الاسلام را توضیح دهید؟اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است این سخن به صورت یک قاعده درآمده وبسیاری از مقرات اسلامی را کنترل می کند مثلا روزه ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته باشد بر او حرام است

45-چه عواملی انسانها رابی نیاز از کتاب جدید می نماید؟1-آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی2-حفظ قرآن کریم از تحریف3-وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم(ص)4-پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای جامعه

46-چرا پیامبران هیچ گاه به سوی گناه نمی روند؟پیامبران با وجود مقام و منزلتی که دارند انسان اند و کارهای خود را با اختیار انجام می دهند و چنان مرتبه ای از ایمان وتقوا را دارند که هیچ گاه به سوی گناه نمی روند همچنین از چنان بینش عمیقی برخوردارند که گرفتار خطا واشتباه نمی شوند

47-علل وجود ادیان مختلف در جهان چیست؟قرآن کریم منشا اصلی اختلاف وچند دینی را آن دسته از رهبران دینی معرفی می کنند که به خاطر حفظ مقام و موقعیت ومنافع خود در برابر دعوت پیامبر جدید ایستادند وپیامبری او را انکار کردند وسبب اختلاف و چند دسته شدن پیروان پیامبران شدند

48-علل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید؟1-لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن2-رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام3-از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

49-نیاز های بنیادین بشر را نام ببرید؟1-درک هدف زندگی2-درک آینده ی خویش3-کشف راه درست زندگی

50-امام کاظم(ع)به هشام بن حکم در مورد هدف از فرستادن پیامبران چه می فرماید؟ای هشام خداوند رسولانش را به سوی بندگان نفرستاد جز برای اینکه این  بندگان در پیام الهی تعقل کنند.کسانی این پیام را بهتر می پذیرد که از معرفت برتری برخوردار باشند وآنان که در تعقل وتفکر برترند نسبت به فرمان الهی داناترند وآن کسی که عقلش کامل تر است رتبه اش در دنیا وآخرت بالاتر است.ای هشام خداوند دو حجت بر مردم دارد:حجتی آشکار وحجتی نهان،حجت آشکار همان رسولان و انبیا و ائمه اندو حجت نهان همان عقل انسان هاست

http://pourismail.persianblog.ir/

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

پاسخ به سوالات اندیشه وتحقیق کتاب دین وزندگی

پاسخ به سوالات اندیشه وتحقیق سال اول متوسطه :

درس اول  اندیشه وتحقیق ندارد .

درس دوم اندیشه وتحقیق ندارد .

اندیشه و تحقیق :درس سوم ص33

1-پیام های اصلی درس را در چند بند به ترتیب بنویسید ؟

- موجودات عالم در مسیررهائی از نقص بسوی کمال در حرکتند .

- منظور از رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعدادها .

- انسان موجود جویای کمال است .

- لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد .

- گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود دارند .

- یکی از استعدادهای انسان بی نهایت طلبی اوست .

- بی نهایت ( کمال مطلق) کسی جز خدا نیست .

- انسان با تفکر و انتخاب خود راه کمال را می پیماید .

 

2-تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟

اصل تنوع مفید است زیرا نشانه گستردگی وجود انسان است و آدمی می تواند به همه ی این کمال ها برسد ، اما برای کسی که آگاهانه به سراغ این استعدادها نمی رود می تواند مضر باشد . و زیبایی وجود انسان به شکوفائی همۀ استعدادهای او بستگی دارد.

3- چگونه می توان هدف زندگی را از امور اخروی قرار داد ، ولی در دنیا زندگی کرد وبرای پیشرفت زندگی مادی ورسیدن به رفاه وآسایش کوشش نمود ؟

اگر کسی به هدف های اخروی باور قلبی داشته باشد ومتناسب با آن هدف ها تلاش کند وتلاش او برای آخرت همراه با تلاش برای زندگی خوب در دنیا باشد وعلاقه ی او به اهداف دنیوی نباید به گونه ای باشد که مانع حرکت به هدف های اخروی شود ، دراین صورت می تواند زندگی دنیا خوب وشیرین داشته باشد .

4- چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟

چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است وقدرت تفکر واختیار دارد.،بنابراین مسئول سرنوشت خویش می باشد .

5-   به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟

کسی که توانسته باشد هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده باشد وراه رفتن به سوی آن را پیش گرفته باشد ، همه ی استعدادهایش را بطور متعادل شکوفا کند . انسانی که همهء استعدادهای او بطور متوازن رشد کرده و به کمال رسیده خوشبخت است .

اندیشه و تحقیق :درس چهارم ص 42

1-پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید

شماره

پیام های اصلی

1.

هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است .

2.

هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

3.

خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

4.

انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

5.

مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

6.

تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .

2- بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟

بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .

3- عبارت های زیر را تکمیل کنید.

الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .

ب) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .

4-چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟

در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست .

 

اندیشه و تحقیق :درس پنجم ص53

1-اسماء و صفات خدا را که در سوره دی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف

سوره

اسم وصفت

1

توحید

الله – احد – الصمد

2

حمد

الله – رب – رحمن – رحیم – مالک

3

255 بقره

الله – الحی – القیوم – العلی – العظیم -

4

256 بقره

الله – سمیع – علیم

5

آل عمران

الله – عزیز – ذوانتقام

 

4- در جدول زیر در یک طرف آیاتی از قرآن کریم و در طرف دیگر عبارت هایی از درس نوشنه شده است مشخص کنید که مضمون هر عبارت با کدام آیه مناسبت دارد ؟

1. وخلق کل شی فقدره تقدیرا

چگونه از تو غافل باشم ؟ وقتی که با منی           4

2. ایاک نستعین

به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ؟                  3

3. قل اعوذبرب الفلق

از چه کسی جز تو مدد طلبم ؟                        2

4. نحن اقرب الیه من حبل الورید

بی تو هیچ اند فقیرند بی تو بانیستی قرینند          6

5. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین

حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو و به سوی تو زندگی کنیم                                  5

6. کل من علیها  فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

اندازه ها را تو مقدر داشته ای و بهره ی هر موجودی را تو معین کرده ای                       1

 

اندیشه و تحقیق :درس ششم ص63

الف)

1-ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست .

2-چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است .

3-چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست .

ب )چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .

1-حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .

2-حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .

3-حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .

4-حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .

1-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .

2-تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .

3-تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .

4-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی

 

اندیشه و تحقیق: درس هفتم ص72

الف)

1- چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟

برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند .

 2-بعد ازاین که زیان یک کار را فهمیدیم  قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .

باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود .

ب – استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب انسان و ایمان تفاوت های علم و ایمان را بیان کرده است براساس آن کتاب ،تفاوت های گفته شده را در مقابل یکدیگر در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

 

 

علم

ایمان

توانستن

عشق و امید و گرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت د ادن

الهام بخشیدن که چه باید کرد

انقلاب درون

روان را روان آدمیت ساختن

ساختن انسان

زبایی روح

دادن امنیت درونی

 

خوب خواستن

روشنایی و توانایی بخشیدن

ابزار ساختن

سرعت بخشیدن

نمایاندن آنچه هست

انقلاب بردن

جهان را جهان آدمی کردن

ساختن طبیعت

زیبایی عقل

دادن امنیت بیرونی

 

 

اندیشه و تحقیق : درس هشتم ص86

1-چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است .

2-به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟

مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند .

3-به نظر شما مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام است ؟ چرا ؟

انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است .

4-به نظر شما چه عاملی در تضعیف ایمان بیشتر موثر است ؟ چرا ؟

انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد .

5-چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و ...

 

اندیشه و تحقیق :درس نهم ص 98

الف)

1-عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .

2-چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و ... هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند .

ب)

در آیات مبارکه 130 طه ، 17 لقمان ، 60 و 61یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟

آیه 130 طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ...

آیه 17 لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .

جواب : مرحله اول

آیه 60 -61 یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است .

جواب : مرحله اول

 

اندیشه و تحقیق :درس دهم ص107

1-آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .

توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .

توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است

توجه به عزمت(لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند .

2-به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید .

الف ) خواندن نماز های روزانه در اول وقت

ب( مطالعه کتاب های مفید در هرهفته به میزان ساعت

ج ( کمک به نیازمندان از طریق همکاری باموسسات خیریه

الف( بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی .

ب ( اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .

ج ( صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر

 

3-چرا امام صادق(ع) می فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ »

زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند .

 

 

اندیشه و تحقیق : درس یازدهم ص 119

1-چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تراست ؟

برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که برنامه ما به درستی شروع شده و اجرا می گردد باید با مراقبت تمام کارها را زیر نظر و توجه قرار دهیم . اگر از ابتدا بدون مراقبت انجام شود منجر به انحرافات بزرگ می گردد .

2- بعضی از افراد می گویند : ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم . فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست ؟

باید توجه داشت که هر عمل سه جنبه دارد : 1. اصل عمل 2. کیفیت عمل 3. نیت شخص عامل . گاهی اصل عمل درست انجام شده است اما به کیفیت و نیت عمل توجه نشده است لذا اثر مطلوب را در خود نمی بیند .

3- چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟

کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند .

4-چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟ آیا این موضوع با این سخن پیامبر (ص(  ارتباط دارد که می فرمایند «انما الاعمال بالنیات » ؟

تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است . باید از نیت خود در اعمال مراقبت نماییم و نگذاریم کارهای بلند و متعالی آلوده به هدف های پست گردد . بله ، زیرا نیت هر عملی باطن آن عمل است و باطن بسیار مهم تر از ظاهر است . باطن عمل است که برای ما می ماند و در روح مانقش می بندد . از این جهت پیامبر اکرم)ص ( فرمود : ارزش اعمال انسان به نیات آنها بستگی دارد .

 .

5- آسان گرفتن و گذشت چه موقع پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است ؟

آسان گیری و گذشت نسبت به خطاهای دیگران پسندیده است و نشانه کرامت و بزرگواری است اما آسان گیری نسبت به اشتباهات خود ، نشانه حقارت و زبونی در مقابل گناه است .

 

 

اندیشه و تحقیق :درس دوازدهم ص 137

1- چرا در میان موجودات فقط انسان است که ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد ؟

موجودات دیگر با هدایت غریزی به سوی رفع نیاز خود حرکت می کنند اما انسان باید با فکر و انتخاب خود به رفع نیازهای خود بکوشد که گاهی عواملی مانع می شود و بنابراین امکان دارد عمر تلف شده داشته باشد .

2- مقصوداز این که رسول خدا ( ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟

یعنی از آنان پیروی کنیم و در این راه هر چه موفق تر باشیم به آن ها نزدیک تر شده و از نور وجودشان بیشتر بهره مند می شویم.

3- داشتن برنامه ونقشه برای زندگی چه فوایدی دارد ؟

انسان در انتخاب مسیرچون از طرح والگو استفاده می کند  گمراه نمی شود . زمان را ازدست نمی دهد . از هدف دور نمی شود و درسریعترین زمان ممکن به هدفش می رسد .

 

اندیشه و تحقیق :درس سیزدهم ص 149

1-توضیح المسائل)) یا ((رساله عملیه چیست و ما چه نیازی به آن داریم ؟

توضیح المسائل کتابی است که در آن فتاوی و نظرات مرجع تقلید جمع آوری شده است و چون در طول روز ممکن است سوالاتی برای ما پیش آید که جواب آنها را نمی دانیم و از طرفی دسترسی به مرجع تقلید نیز مشکل است پس ضروری است که توضیح المسائل در دسترس باشد .

2- وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟

اگر جایی از محل وضو زخم باشد و روی آن بسته باشد و امکان بر داشتن آن در هنگام وضو نباشد باید با دست تر به هنگام وضو روی آن چسب یا باند کشید .

3- عوامل مختلفی در علاقه ما به نماز و نیایش در مقابل پروردگار دخالت دارند.آن عوامل را مشخص کنید و درباره هر یک توضیح دهید .

1 -از نظر قرآن عالم وجود یکسره درحال تسبیح و نماز پروردگار است نماز خواندن انسان هماهنگی با همه هستی است . دانستن این مطلب شوق انسان را به نماز زیاد می کند .

2-وجود ما و استعداد های ما ، نعمتهایی است که خدا بما داده است و تماز تشکر از خدا در مقابل این نعمت هاست توجه به این مطلب در علاقه انسان به نماز موثر است .

3- یکی از فواید بزرگ نماز این است که انسان را از زشتی ها باز می دارد اگر زندگی مجرمین و جنایتکاران را بررسی کنیم خواهیم دید که اهل نماز نبوده اند . توجه به این اثر نیز در علاقه ما به نماز موثر است .

4-اگر انسان شیرینی و لذت مناجات با خدا را بچشد به نماز علاقه مند می شود درک این شیرینی به واسطه حضور قلب در نماز است . عوامل حضور قلب عبارتند از : خواندن نماز دز اول وقت ، شرکت در مسجد و جماعت ، پرهیز از خواندن در جاهای شلوغ و نامناسب ، توجه به اذکار و عبارات نماز .

 

در س چهاردهم  اندیشه وتحقیق  ندارد

 

درس پانزدهم ص 167

اندیشه و تحقیق :

آیا شناخت خانواده دوست تاثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟

آری معمولا تربیت خانوادگی در شخصیت انسان موثر است و افراد پاک و لایق در خانواده های پاک تربیت می شوند . لذا شناخت خانواده دوست برای انتخاب او مفید است .

 

اندیشه وتحقیق درس شانزدهم ص179

1- پیام های اصلی این درس را ذکر کنید .

 

 

2- یک انسان اهل کار وتلاش از نظر شخصیتی چه تفاوتی با انسان کم تحرک وبیکاره دارد ؟

 

3- چرا امام صادق (ع ) به کسی که تقاضا کرد به جای ایشان کار کند ، فرمود دوست دارم خودم برای کسب روزی رنج بکشم و آفتاب بخورم ؟

 

 

                     *******************************************************


+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |دین وزندگی ۲ همراه با پاسخ تشریحی از درس ۹تا۱۶
 - 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

پاسخ پیام آیات و اندیشه و تحقیق 6درس اول دین و زندگی پیش دانشگاهی چاپ 91

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم درسهای 6-1

درس اول

ارزیابی  

1)خیر – با توجه به اینکه دستگاه تفکر واندیشه انسان ناقص است ونیز ازطریق علوم بشری نمی توانداطلاعات کامل ودقیقسپی بگیرد،پس نمی تواند به نیازهای بنیادین پاسخ کامل دهد.

 2) با توجه به محدودیت های عقل انسان بهترین راه حل دین الهی استکه پیامبران آن را ازطریق اتصال به مبدا وحی دریافت کرده اند.

اندیشه وتحقیق

1)خیر – زیرا فرصت عمر انسان یکبار به در اختیار اوگذاشته می شودواگرآن راصرف اندیشه های شخصی کندآنچه درآخرعمرش حاصل او می شود چیزی جز حسرت وپشیمانی نخواهدبود.

2) خیر – چون دانش بشری نسبی است و نیازهای بنیادین مسائلی هستند که ازتیررس علم تجربی بشری خارج. پس هیچ وقت دستاوردهای علمی پاسخ گوی نیازهای بنیادین نخواهند بود.

3) خیر – چون پاسخ گویی مناسب به به نیازهای بنیادین سعادت وخوشبختی را به دنبالداردو بی توجهی به آنها شقاوت وبدبختی را. لذا انسان نمی تواند به خواسته های درونیخودپاسخ منفی دهد.

 

 

درس دوم

بررسی

خیر – عواملی چون محیط ، تربیت خانوادگی و... ویا به این علت که دین برای بعضی ها محدودیتهایی می آورد وبه این خاطر آنرا نمی پذیرند. ونیز وسوسه های شیطان نیز می تواند انسان را از صراط مستقیم دور کند.

 

 

درس سوم

تطبیق1 قسمت 2- تو ضح دهید وبگویید که ..........؟

بله ، ولی باید به این نکته توجه کنیم کهادیان الهی باسیر تکاملی تکمیل می شدندپس درطول تاریخ همیشه دین قبلی جایگزین دین قبلی می شده استووانسانها موظف بودند که همیشه ازدین جدید پیروی کنند.

2-با توجه .......آیا مفهوم آخرین دین ........؟

خیر- چرا کهدین خدا ازآدم تا خاتم یکی است ، همه پیامبران چه صاحب شریعت وچه پیامبران تبلیغی به یک مکتب دعوت کرده اند که درسه اصل اساسی باهم مشترکند: توحید، نبوت، معاد.

بررسی

اگر خداوند مقام عصمت را.................؟

اول اینکه دین الهی به درستی به مردم نمی رسیدوامکان هدایت ازمردم سلب می شدودوماینکه امکان انحراف درتعالیم الهی پیدا می شدواعتمادمردم ازدین ازدست می رفت ومردمازپیامبران پیروی نمی کردندوبه گمراهی وانحراف مبتلا می شدند.

درس چهارم

 جستجو

آیا می دانید معجزه های پیامبران..................... ؟

در هر دوره ای خداوند پیامبرانش را با معجزه مربوط به آن زمان معرفی می کند.درزمان حضرت موسی به خاطر رواج سحراژدها شدن عصا ودر زمان حضرت عیسی چون علم طب پیشرفت فراوانی کرده بودمعجزه آن حضرت نیز از آن سنخ بودمانند شفادادن کور مادرزاد وزنده کردن مردگان. در معجزه جاوید پیامبر نیزباید گفت که اعراب بادیه نشین و پابرهنه ونیمه وحشی با تمام محرومیت های اقتصادی واجتماعی دل هایی سرشار از ذوق هنری داشتند وآن زمان با وجود جاهلیتش دوره طلایی ادبیات بود . پیامبر اکرم در میان چنین قومی تحدی ومبارزه طلبی کردکه اگر می توانید آیه مثل آن را بیاورید.

 تطبیق

آیا می دانید اولین .................. نشان دهید؟

پنج آیه اول سوره علق._  موضوع جالب این است که با وجود اینکه پیامبر درس نخوانده بودو محیط حجاز یک محیط جاهلی بوددر نخستین آیات وحیتکیه برعلم و قلم شده است که بلافاصله بعد ازنعمت بزرگ خلقت وآفرینشدر این آیات ذکر شده است. درحقیقت این آیات نخست ازتکامل جسم انسان از یک نطفه بی ارزش وسپس از تکامل روح به وسیله تعلیم وتعلم سخن می گوید وهمه این ها ازکسی شنیده شده است که درس نخوانده است.

 اندیشه وتحقیق

جواب 1) هر یک از پیامبران الهی نشانه وبینه ای باید می آوردندتا نشان دهند که آنان از طرف خداوند آمده اند و در ادعای خود راستگواند. پیامبران به اذن خدا کارهای خارق العاده ای که مخالفان از مقابله با ان عاجز بودندانجام می دادند وانسانهای حقیقت طلب چون این نشانه ها را می دیدندبه پیامبران اعتماد کرده وایمان می آوردند.

جواب 2) از آنجا که پیامبر اکرم آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همه زمانها ودوران بعد از اوست سند نبوت وحقانیت او نیزبه گونه ای است که درهمه زمانها ودورانها حاضر استو هم اکنون نیز مخالفان را به آوردن سوره ای مانند سوره های خود دعوت می کنداگر معجزه پیامبر اکرم از نوع علم وفرهنگ نبود نمی توانست شاهدی حاضر برنبوت ایشان باشد.

جواب 3) زیرا قرآن با اینکه درطول 23سال ودر موقعیتهای گوناگون نظیر جنگ وصلح ، آرامش وبحران نازل شده است درنهایت زیبایی ادبی ، هماهنگی وانسجام مفهومی  وغنای معرفتی است وهیچ قسمت آن قسمت دیگر  را نفی نمی کندلذا قرآن می فرماید:اگر این کتاب از طرف غیر خدا بود در ان اختلاف وناسازگاری فراوانی دیده می شد.

 

 

درس پنجم 

                                                   تفکر درآیات

درآیه زیر تفکر کنید وجمله هایی راکه بعد از آیه آمده راتکمیل کنید

1.کسی می تواند از تاریکی به نور در آید که به خداوند ایمان آورده وسرپرستی او را بپذیر

2.آنان که فرمان الهی را نپذیرند تحت سرپرستی شیاطین وطاغوت قرار می گیرند.این طاغوت وشیاطین چنین انسانهایی رابه هلاکت می کشاند کهدر نهایت به جهنمی جاودان منتهی می شود.

3.قبول ولایت الهی به زمان خاصی مربوط نمی شود درهر عصروزمانی باید با راهنمایی حجت الهی (انبیاوائمه)ولایت الهی راپذیرفت.

 

درس ششم

                                                 تفکردرحدیث

با توجه به توضیحات قبل در این حدیث بیندیشید وببینید چرا پیامبر فرموده است:

من مات    هر کس بمیرد     ولم یعرف امام زمانه     وامام زمان خود را نشناخته باشد   مات میته جاهلیه     به مر گ جاهلی مرده است

جواب:زیرا تداوم قلمرهای سه گانه رسالت یعنی مرجعیت علمی  ولایت و رهبری جامعه ولایت معنوی در شکل امامت انجام می شود واگر کسی امام زمان خود را نشناخته باشد قطعا از او پیروی هم نخواهد کرد واگر کسی امام زمانش رانشناسد و از او پیروی ننماید عملا از رسالت رسول اکرم بی بهره می ماند همان چیزی که مردم عصر جاهلیت با او مواجه بودند.

                                            

                                                    تفکر   

چرا پیامبر اکرم (ص)در شراطی که حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند جانشین خود را معیین کرد ؟انجام دادن این کار در ابتدای دعوتش به چه معناست؟

 

 زیرا پیامبر اسلام خاتم پیامبران است وختم نبوت در صورتی باحکمت بئت انبیا سازگار است که آخرین شریعت آسمانی پاسخگوی همه نیاز های بشر باشد بقای آن تا پایان جهان تضمین شده باشد و هنگامی دین اسلام می تواند به عنوان یک دین کامل و پاسخگوی نیازهای همه ی انسانها را تا پایان جهانمطرح باشد که در متن دین راهی برای تامین مصغالح ضروریجامعه پیش بینی شده باشد واین راه جز نصب جانشین شایسته برای رسول خدا نخواهد بودوفلذا رسول خا از همان ابتدای دوعتش جانشین خود را مشخص کردند.

 

                                               استخراج

 

این واقعه دربردارنده ی پیام های مهم است .درباره ی آن بیندیشیدوآن پیام ها را استخراج کنید

1-این واقعه عصمت حضرت علی حضرت فاطمه وامام حسن وحسین(ع)رااعلام می کند.

2.مراد از اهل بیت همه ی خاندان پیامبرنیست بلکه برخی از افراد آن است که نام آنها در روایان آمده است.

3.مراد از(یرید)اراده ی تکوینی است زیرا اراده تشریعی خداوند پاکی همه ی مردم است نه فقط اهل بیت پیامبر .

                                                             استخراج پیام

 

با تفکر در این حدیث چه پیام هایی می توان استخراج کرد؟

 

1.همان طور که قرآن وپیامبر لازم وملزوم یک دیگرند واز هم جدا نمی شوند قرآن و اهل بیت نیزهمواره با هم اند.

2.چون قرآن همیشگی است وجود معصوم نیز در کنار آنت همیشگی خواهد بود.

3.مسلمانان زمانی گمراه نمی شوند که هم به قرآن هم به اهل بیت متمسک باشند .

4.قرآن واهل بیت تا روز رستاخیز پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند همان طور که قرآن از خطا و اشتباه مصون است اهل بیت و عترت رسول خدا نیز از اشتباه و معصومیت مصون می باشد.

 

                                                        اندیشه و تحقیق

 

درباره ی واقعه غدیر بیندیشید وبه سوال های زیر پاسخ دهید :

 

الف)چرا مراسم غدیر هم زمان با بزرگترین اجتماع مسلمانان بگزار شد؟

 

زیرا مساله خلافت جانشینی حضرت علی به وسیله ی حجاج که بیش ازصدهزار نفر بودند به سراسر سرزمینهای اسلامی رسانده شود تا حجت برمردم در مورد نصب امام وجانشینی رسول خدا تمام شده باشدوبعدا ادعا نکنند که پیامبر جانشینی برای خود نصب نکرده است.

 

ب)چرا خداوند انجام ندادن این ماموریت را مساوی با عدم انجام رسالت اعلام کرد؟

زیرا ختم نبوت بدون نصب امام معصوم خلاف حکمت الهی است و کامل بودن دین جهانی وجاودانی اسلامی منوط به این است که بعد از پیامبر اکرم جانشینان شایسته ای برای او تعیین گردند در غیر این صورت بعد از وفات رسول خدا اسلام بدون سرپرست می ماند و در معرض ضعف وزوال قرار می گرفت پس انجام ندادن این ماموریت مساوی عدم انجام رسالت است.

 

  ج)آیا میتوان گفت کلمه ی (مولا)در عبارت (من کنت مولاه....)به معنای(دوست)است ؟آیا در این صورت نرساندن پیام می تواند مساوی با عدم انجام رسالت باشد؟

 

اولا:پیامبر اسلام پیشاز جمله(من کنت مولاه)فرمودند: (ایها الناس بالمومنین من انفسهم)همانطور که در جمله ی پیشین صحبت از از اولویت و ولایت است در جمله بعدهم باید صحبت از ولایت وسرپرستی باشد تا ارتباط معنوی در جمله محفوظ بماند.

 

ثانیا:هیچ عاقلی باور نمی کند که پیامبر مردم را در شرایط ودر آن هوای گرم نگه دارد ومنظورش فقط این باشد که بگوید هر کس من دوست او هستم علی دوست اوست.

 

ثالثا:اگر مولی به معنی دوست باشد ابلاغ نشدن چنین پیامی نمی تواند مساوی انجام نپذیرفتن رسالت الهی قرار گیرد.

 

د)تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی پس از پایان مراسم نشانه ی چیست؟

 

آشکار است که این شاد باش در صورتی صحیح است که در آن روز حضرت علی از سوی خدا و رسول خدا به مقامی بلند رسیده باشد وجز در این صورت تهنیت معنی نداشت.
http://www.deze1388.blogfa.com/post-3.aspx

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس 
با ویرایش جدید

 تهیه و تنظیم : دبیرمحترم جناب آقای سید علی  حسینی ایمنی     

سرگروه معارف اسلامی بابلسرhttp://bineshbabolsar.blogfa.com

 لطفا ادامه مطلب را مشاهده فرمایید:

 


باسمه تعالی

 

سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس

توجه : همه سؤالات نهایی با کتاب دین و زندگی (3) چاپ 1390 مطابقت داده 
شده است.

درس اوّل:

 

1- چه رابطه ای میان نیاز به « کشف راه درست زندگی » با سایر نیازهای بنیادین 
بشر وجود دارد؟ خ 85-  د 87-

2- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید کاملاً درست و قابل اعتماد باشد ؟  ش 
88-  ش90-

3- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان جامع نیازهای دیگر است ؟ ش90-

4- وسیلة فهم پیام الهی چیست ؟ خ 85-

5- ترجمه و پیام آیۀ : « قالَ رَبُّـنا الَّذی اَعطیَ کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ 
هَدیَ . » (طه 50)  ش85- د 86-

6- دو چراغ راه که خداوند برای تشخیص درست هدف به انسان داده است ، کدامند ؟ ش 
89 -

7- منظور از حجّت آشکار و حجّت نهان در کلام امام کاظم (ع) چیست ؟ د 85-  خ 88-

8- چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است ؟ خ86-

9- دو ویژگی انسان که در هدایت او تأثیر دارند ،کدامند ؟  ش 87-

10- پیام آیۀ : « سَبِّحِ اسمَ رَبَّکَ الاَعلیَ اَلَّذی خَلَقَ فَسَوّیَ وَ 
الَّذی قَدَّرَ فَهَدیَ » (اعلی 3-1)  د 87-

11- ویژگی هایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می شود را به طور 
کامل شرح دهید .  د 88-

12- خدای جهان ، خالقی( آفریدگاری) حکیم است ، یعنی چه ؟   خ 90 –

13- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       انسان به کمک عقل خود بسیاری از مجهولات و مسائل را در می یابد و پاسخ می 
دهد.  ش90-

۱۴- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید « همه جانبه» باشد ؟   خ 89-

 

درس دوم :

 

1- علل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید. خ 85 - د 86-

2- مصونیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورتی است؟ توضیح دهید. ش85-

3- آیا مصونیت از گناه در پیامبران به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به 
سمت گناه نمی روند ؟ توضیح دهید. خ 87-

4- چرا عصمت در حوزة مسئولیت های مربوط به رسالت ضروری است ؟ ( ذکر 2 مورد) خ 
86-

5- عالی ترین درجة وحی مخصوص چه کسانی است و به چه معناست ؟ ش 86-

6- از عوامل جاودانگی شریعت پیامبر اکرم (ص) « حفظ قرآن کریم از تحریف » را 
توضیح دهید. ش 86-

7- معجزه ( اعجاز) را تعریف کنید. خ 85- د 86-

8- اگر خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده است ، پس چرا اکنون ادیان الهی 
مختلفی در جهان وجود دارد ؟ (ذکر یک مثال) د 85- ش90-

9- وحـی را تعریف کنید.  ش 87-  ش 88- د 89-

10- از محورهای اصلی برنامه دیـن واحـد دو مورد را بنویسید .  ش 87-

11- توضیح دهید چرا قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیاز ندارد ؟  خ 
88-

12- حدیث « نَحنُ مَعاشِرَ الاَنبیاءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النّاسَ عَلیَ 
قَدرِ عُقولِهِم » به کدام یک از علل آمدن پیامبران متعدد اشاره دارد ؟  خ 89-

13- ویژگی های دین اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیر زمان می شود را نام 
ببرید .  خ 89-

14- عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را فقط نام ببرید . ش 
89 –

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       پیامبران از چنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی 
شوند.  ش90-

16- از علل آمدن پیامبران متعدد « از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین » 
را توضیح دهید.  خ 90 -

 

درس سوم :

 

1- اعجاز پیامبر اسلام اگر به زمان خودش اختصاص داشت ، چه مشکلی پیش می آمد ؟  د 
85-

2- تحدّی را تعریف کنید.  ش85 –  ش86-  د 87-  خ 88-  د 89-  ش90-

3- توضیح دهید چگونه قرآن کریم « در عین نزول تدریجی ، انسجام درونی » دارد ؟ خ 
86-

4- جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید. ش86-  د 87-

5- « تازگی و شادابی دائمی » از ویژگی های محتوایی و معنایی قرآن را توضیح دهید 
. د 86-

6- چرا قرآن کریم کتاب دیروز ، امروز و فرداهای انسان هاست ؟  ش 88-

7- توضیح دهید آیا قرآن که پانزده قرن پیش نازل شده می تواند پاسخگوی نیازهای 
بشر امروزی باشد ؟  خ 87-

8- از ویژگی های محتوایی و معنایی قرآن کریم « جامعیت و همه جانبه بودن » را شرح 
دهید . ش 89 –

9- ترجمه کنید: « وَ اِن کُنتُم فی رَیبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلیَ عَبدِنا 
فَأتوا بِسورَ
ةٍ مِن مِثلِهِ » ( بقره 23)  ش 87- د 88 (با پیام) 
– ش90-

10- موزون بودن در کلمات و رسایی در تعبیرات مربوط به کدام یک از جنبه 
های اعجاز قرآن کریم است ؟  خ 88-

11- تکمیل کنید : نفوذ خارق العادة قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانه های 
............. اعجاز این کتاب آسمانی است .  خ 89-

12- ویژگی مهم قرآن کریم را بنویسید.  خ 90 -

 

درس چهارم :

 

1- طاغوت را تعریف کنید. خ 85- خ86- د 86-  ش 87-  د 88-  ش 89 -

2- قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام برده ، بنویسید آیه « ... یَتلو 
عَلَیهِم آیاتِهِ و یُزَکِّیهِم و یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ و الحِکمَةَ
 ...» به 
کدام یک از آن ها اشاره دارد ؟ ش 85 -

3-  قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام ببرید. د 85-  ش 87-  ش90-

4- ترجمه کنید : « لَقَد مَنَّ اللهُ عَلَی المؤمِنینَ اِذ بَعَثَ فیهِم رَسولاً 
مِن اَنفُسِهِم » ( آل عمران 164)  خ 88-

5- تکمیل کنید :   در اسلام ، کسانی را که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن 
نیست ........ می نامند.  ش 88-

                   مراجعه ی به « طاغوت » و انجام دستورهای وی بر مسلمانان 
............. است .  خ 90 -

6-  ولایت ظاهری از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم (ص) را توضیح دهید .  خ 
89-

7- دو دلیل از دلایل نیازمندی جامعه اسلامی به ولایت و حکومت اسلامی را نام 
ببرید.  ش90-

8- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

      ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را ولایت معنوی می گویند.  
د 89-

     گفتار و رفتار پیامبر (ص) اوّلین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات 
الهی است.  خ 90 -

 

درس پنجم :

 

1- ترجمه و پیام آیه: « یا اَیُّها الرَّسولُ بَلِّّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ  مِن 
رَبِّکَ و اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ...»(مائده 67) خ85-  د 87- ش 
89-

2- دو مورد از نکاتی را که پیامبر اکرم(ص) در ارتباط با قرآن و اهل بیت (ع) در 
حدیث « ثقلین » بیان فرمودند، بنویسید. ش85-

3- ترجمه و پیام آیه: « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَطیعوا اللهَ و اَطیعوا 
الرّسولَ و اولِی الاَمرِ مِنکُم ...» ( نساء 59) د85-

4- یک پیام آیه:« اِنَّما یُریدُ اللهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ 
البَیتِ و یُطَهِرَکُم تَطهیراً »(احزاب 34) را بنویسید. خ 86- ش 87-  د 88-

5- حدیث « مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلیٌ مَولاهُ » دربارة چه واقعه ای است ؟ ش 
86-

6-  بر اساس حدیث ثقلین دو چیز گرانبها که پیامبر (ص) پس از رحلت خود برای مردم 
به جا گذاشتند چه بود و دربارة آن ها چه سفارش فرمود ؟  د 86-

7- پیام حدیث : « مَن ماتَ وَ لَم یَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَةً 
جاهِلیَّةً » را بنویسید. خ 87-  ش 88-

8- نام آیۀ :« اِنَّما وَلیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوا 
.......... » را بنویسید. ( مائده/ 55 )  خ 88- د 89 (بیان مصداق آیه) -

9- چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمی رود ، بلکه بیش تر هم می 
شود ؟  خ 90 -

 

درس ششم :

 

در چاپ 1390 کتاب دین و زندگی (3) درس ششم یک درس جدید می باشد و هنوز سؤال 
نهایی از آن طرح نشده است.

 

درس هفتم :

 

1- دو مورد از مسایلی که پس از رحلت پیامبر (ص) موجب تحریف در معارف اسلامی و 
جعل احادیث ایشان شد را بنویسید.خ 85-

2- تفاوت اساسی حکومت بنی امیّه و بنی عباس با رهبری رسول خدا (ص) در چه چیزهایی 
بود ؟(ذکر دو مورد) ش85- ش90-

3- دو مورد از اشکالات اساسی که به سبب ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص) ( 
نگهداری حدیث از طریق حافظه) به وجود آمد را بنویسید. د 85 - ش 86- ش 87- ش 89–  
ش90-

4- چگونه پس از رحلت رسول خدا (ص) ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد 
افزایش یافت ؟  خ 87-

5- دو مورد از مسائل و مشکلات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر 
(ص)
 را بنویسید.  د 87-  ش 88- خ 90 (4 مورد )-

6- کدام یک از مشکلات سیاسی ، اجتماعی باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پیامبر 
اکرم (ص) شخصیت های اصیل اسلامی به انزوا کشیده شوند ؟ توضیح دهید.  د 88-

 

درس هشتم :

 

1- تقـیّه را تعریف کنید. خ 85- د 85 – د 87-  د 88-

2- امامان بزرگوار ما « در مجاهده برای حکومت عدل » از چه اصولی تبعیت می کردند 
؟(نام ببرید.) ش85-

3- امامان (ع) از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند، آن دو جهت چیست ؟ 
توضیح دهید. خ86-

4- چرا ائمة معصومین (ع) در مجاهده از اصل « آگاهی بخشی به مردم » تبعیت می 
کردند ؟ ش 86-  د 87-

5-  ترجمه کنید : « قُلْ لا اَسأَلُکُم عَلَیهِ 
اَج
ْراً اِلاّ الْمَوَدَّةَ فِی 
ال
ْقُربیَ » (شوری 23)  د 86-

6- پیام آیۀ : « قُلْ لا اَسأَلُکُم عَلَیهِ 
اَج
ْراً اِلاّ الْمَوَدَّةَ فِی 
ال
ْقُربیَ » (شوری 23) خ 87-

7- نام دو کتاب حدیث که در آن سخنان رسول خدا (ص) و ائمة اطهار (ع) گرد آمده است 
را بنویسید . خ 87-

8-گردآورندگان کتاب های حدیثی مقابل را بنویسید .     الف) کافی 
:                  ب) الاستبصار :           خ 90 –

9- اقدامات مربوط به مرجعیت علمی امامان (ع) را نام ببرید.  خ 88- ش90-

10- از مسئولیت های مقام امامت « ولایت معنوی امامان (ع)» را شرح دهید.  خ 89-

11- هریک از عبارات سمت راست با کدام یک از عبارات سمت چپ (مسئولیت های مقام 
امامت ) ارتباط دارند ؟ ش 89-

1- اقدام برای حفظ سخنان و سیره ی پیامبر 
(ص)                                      الف) اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

2- پاسخ به نیازهای مؤمنان از طریق معنوی و 
غیبی                                     ب ) مجاهده در راستای ولایت ظاهری

3- تربیت شخصیت های 
اسلامی                                                                ج ) ولایت 
معنوی امامان (ع)

4- آگاهی بخشی به مردم

 

درس نهم :

 

1- غیبت امام زمان (عج) در مقابل « ظهور» است یا « حضور» ؟ توضیح دهید. ش85-

2- چرا غیبت امام عصر (عج) به « خورشید پشت ابر » تشبیه شده است ؟  ش 86-

3- امام عصر (عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیز تشبیه کرده اند؟  ش 87-  ش 
89 -

4-  علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟ توضیح دهید. د 85-

5-  علّت غیبت امام عصر (عج) و تداوم آن را بنویسید.  خ 88-

6- بر اساس آیۀ : « إنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّروا ما 
بِاَنفُسِهِم » (رعد11) علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟  خ86-

7- آیا می توان « زمان ظهور » امام عصر (عج) را تعیین کرد ؟ مختصراً توضیح دهید. 
ش 86-  ش 87-

8- چرا تعیین زمان ظهور امام عصر (عج) تنها در اختیار خداوند است ؟ توضیح دهید. 
ش 89 –

9- غیبت صغری را تعریف کنید.  د 86-  خ 87-  ش 88- ش90-

10- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) مربوط به کدام قلمرو است و چگونه انجام می شود 
؟  خ 87- خ 88-

11- ایجاد تغییر و تحوّل در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی می باشد ، چگونه امکان 
پذیر است ؟  د 88-

12- امام حسن عسکری (ع) در ارتباط با فرزندش حضرت مهدی (عج) چه اقداماتی انجام 
داد ؟  خ 89-

13- نائبان چهارگانه در دوره ی غیبت صغری چه مسئولیتی بر عهده داشتند ؟  ش 89 –

14- طولانی بودن عمر حضرت مهدی (عج) چگونه امکان پذیر است ؟  د 86 -  ش 87-

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

      بخش اصلی رهبری امام مهدی (عج) مربوط به قلمرو ولایت معنوی است .  د 88 - 
ش90 ( بصورت جای خالی)-

      غیبت امام مهدی (عج) در دوره ی غیبت ، در مقابل حضور است نه ظهور .  د 89- 
ش90-

16- دو نمونه از موارد ولایت معنوی ( یاری و دستگیری شیعیان ) توسط امام عصر 
(عج) را بنویسید.  د 89-

17- تکمیل کنید:

      امام زمان (عج) در دوره ی غیبت صغری از طریق افرادی خاص که به ........... 
معروفند، با شیعیان ارتباط داشت.  ش90-

     رهبری امام زمان (عج) در عصر غیبت به .............. تشبیه شده است.  ش90-

 

درس دهم :

 

1- چه کسانی می توانند یاران راستین امام زمان (عج) باشند ؟ خ 85-

2- توضیح دهید آیا کسانی که فقط با دعا و گریه منتظر ظهور حضرت ولی عصر (عج) 
هستند می توانند یاران راستین امام باشند ؟ خ86-

3- چهار مورد از ویژگی های یاران راستین امام عصر (عج) را بر اساس فرمایش حضرت 
علی (ع) بنویسید. د86-  د 87-  ش 88-

4- پیام آیه :« وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ 
اسْتُض
ْعِفوا فِی الاَرْضِ و نَجعَلَهُم اَئِمَّةً و 
نَجعَلُهُمُ ال
ْوارِثینَ » (قصص 5 ) را بنویسید. خ 85-

5- به اعتقاد جامعه شناسان « پویایی جامعۀ شیعه » در طول تاریخ به چه عواملی 
وابسته بوده است ؟ خ 85-  خ 89-

6- پیامبران برای تحقق وعده های الهی در پایان تاریخ از چه طرح خاصی سخن گفته 
اند؟  ش 85-  د89-

7- جامعه ی منتظر چگونه جامعه ای است ؟ ( ویژگی های جامعة منتظر در عصر غیبت)  د 
85-  خ 87-  ش 88-

8- اعتقاد شیعه در مورد موعود چیست ؟ خ86-

9-  پیام آیۀ :« وَ لَقَد کَتَبنا فِی زَبورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ اَنَّ الاَرضَ 
یَرِثُها عِبادیَ الصالِحونَ » ( انبیاء 105 ) خ 87- ترجمه خ 90 -

10- توضیح دهید خدا پرستان دربارة آیندة تاریخ چه اعتقادی دارند؟  د 87-

11- دو فایدة معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) و حضور ایشان در جامعه را 
بنویسید.  د 87-

12- چگونه همة ادیان دربارة اعتقاد به موعود و الهی بودن پایان تاریخ اتفاق نظر 
دارند؟  خ 88-  د 88-

13- چرا ایجاد آمادگی  برای ظهور  امام عصر (عج) باید در همة ابعاد علمی ، 
فرهنگی ، اقتصادی و نظامی باشد؟  د 88-

14- بر اساس آیة : « هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدیَ وَ دینِ الحَقِّ 
لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّـهِ » ( توبه 33 ) چه آینده ای برای تاریخ انسان 
پیش بینی شده است ؟  خ 89- ش90 (ترجمه)-

15- چرا تقـویت ایمان یکی از مسئولیت های شخص منتظر در عصر غیبت است ؟  خ 
89-

16- چهار مورد از مسئولیت های « شخص منتظر » در دوره ی غیبت را نام ببرید .  د 
89-                   17- تکمیل کنید :

    نگاه مثبت دین به آینده ی تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدی (عج)  اصلی به نام « 
............ » را در دل زنده کرده است.  خ 90 -

 

درس یازدهم :

 

1- ولی فقیه را تعریف کنید. خ 85-  د 88-  خ 90 -

2- راههای شناخت « مرجع تقلید » را بنویسید. خ85 – د 85- ش86 -  خ 88-  ش 89 - 
د 89-  ش90-

3- تقلید را تعریف کنید. ش85 –  د 86-  خ 87-  ش 88- ش90-

4- با توجه به احادیث ، شرایط مرجع و فقیهی که شایسته پیروی است را بنویسید. 
ش85- د 86-  ش 88-

5- دو شرط مشترک از شرایط ولی فقیه ( رهبر) و  مرجع تقلید کدامند ؟ خ 87-  ش 89 
-

6- مرجع تقلید را تعریف کنید. د 85-

7- تفـقـّه را تعریف کنید. خ 86- خ 88-  د 89-

8- فقیه را تعریف کنید. ش90-

9- تفـقّـه به چه معناست و به چه کسی فقـیه می گویند ؟  د 87-

10- انتخاب ولی فقیه به چه شیوه هایی انجام می گیرد ؟ توضیح دهید. ش85- خ86- د 
86 (بدون توضیح)-  د 87-  خ 90 -

11- در عصر غیبت مرجعیت علمی و حکومت اسلامی چگونه  تداوم می یابد ؟ خ 87 -

12- چرا مرجع باید عادل و زمان شناس باشد ؟  د 87-

13- چرا ولی فقیه باید زمان شناس باشد ؟  ش90-

14- بنا بر فرمان امام زمان (عج) در دورة غیبت ، نیابت ایشان به چه کسی می رسد و 
مسئولیت های او چیست ؟  د 88-

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

در عصر غیبت، حکومت اسلامی در چارچوب « مرجعیت فقیه » استمرار می یابد.  د 88 - 
خ 89 –  ش90 (بصورت جای خالی)-      

16- چه شرایطی برای مشروعیت یافتن رهبر جامعه اسلامی ( ولی فقیه) لازم است ؟ خ 
85- ش90-

17- چرا « تدبیر و کفایت » و « شجاعت و قدرت روحی » از شرایط رهبر جامعة اسلامی 
است ؟  د 88-

18- دو ویژگی کسی که شایستگی رهبری جامعة اسلامی را دارد، نام ببرید .  خ 89-

19- منظور از « مشروعیت » و « مقبولیت » ولی فقیه را مختصراً توضیح دهید. ش 86-

20- چرا ولی فقیه باید مقبولیت داشته باشد ؟  ش 87-  ش 88- د 89-

21-  مشروعیت ولی فقیه را تعریف کنید.  خ 88-

22- میان انتخاب « ولی فقیه » و « مرجع تقلید» چه تفاوتی وجود دارد ؟   د 85-  ش 
86-  ش 89 -

 

درس دوازدهم :

 

1- چرا نظام اسلامی را « مردم سالاری دینی » نامیده اند ؟ خ 85-

2- آیا تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت می تواند در زمینه سازی حکومت جهانی ولی 
عصر(عج) مؤثر باشد ؟ د 85-  د 89-

3- تفاوت اصلی نظام اسلامی با سایر حکومت های دمکراتیک در چیست ؟ خ86-  د 86- 
ش90-

4- « مردم سالاری دینی» را با دمکراسی رایج در جهان مقایسه کنید .  خ 88-

5- با توجّه به سفارشات حضرت علی (ع) به مالک اشتر بنویسید چرا رهبر باید از 
افراد عیب جو و ترسو دوری کند ؟  ش 87-

6- تکمیل کنید : هدف دمکراسی رایج در جهان تأمین ............... مردم می باشد 
.  خ 89-

7- حکومت دمکراتیک یا مردم سالار را تعریف کنید.  خ 90 –

 

تهیه و تنظیم : دبیر سید علی  حسینی ایمنی     

سرگروه معارف اسلامی بابلسر

درس سیزدهم :

 

1- « عزّت نفس » را تعریف کنید. ش 85-

2- « عرّت نفس » را تعریف کرده و رابطه ی آن را با مفاهیم زیر بنویسید.  الف) 
گناه              ب) پیمان شکنی      خ 85-

3- چرا انسان صاحب عزّت به پیمان شکنی دست نمی زند ؟ د 85- د 86-  د 87-  د 89-

4- رابطه عزّت با وفای به عهد و پیمان را بررسی کنید. ش90-

5- « انسان صاحب عزّت» و « انسان گناهکار» در برابر  نفس لوّامه و نفس امّارة 
خود چگونه عمل می کند ؟  د 88-

6- چه رابطه ای بین عزّت نفس وگناه وجود دارد ؟ چرا ؟ ش 89 –

7- « تمایلات انسان » چند دسته است ؟ آن ها را بنویسید. ش85-  د 87-  ش 88- ش90-

8- دو دسته از تمایلات انسان کدامند و چه نامیده می شوند ؟  ش86-  د 89-

9- نام دو خود در انسان چیست ؟ ش 87-

10- چگونه می توان عزّت نفس را پرورش داده و تقویت کرد ؟ ش85-  خ 88-

11 - ترجمه و پیام آیۀ :« مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَََ 
فَلِلّهِ العِزَّ
ةُ جَمیعاً » (فاطر 10)  د 85 –  ش 89-  خ 90 -

12- آیا می توان تحریکات بیرونی و شرایط اجتماعی و اقتصادی را عامل اصلی گناه 
دانست ؟ خ 86-

13- چرا نمی توان مسئولیت انجام دادن گناه را از دوش خود برداشت و به 
عوامل بیرونی منتقل کرد ؟  خ 89- ش90-

14- قرآن کریم راه پرورش عزّت نفس را چه می داند؟ خ 86-

15- ترجمه کنید: « وَ لِلّهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِ وَ لِلمؤمِنینَ وَلکِنَّ 
المُنافِقینَ لایَعلَمونَ
 » (منافقون 8 ) ش 86-  خ 87-  ش 88-

16- بر اساس آیة :« مَن کانَ یُریدُ العِزَّّةَ فَلِلّهِ 
العِزَّ
ةُ جَمیعاً » (فاطر 10) راه پرورش عزّت نفس چیست ؟  د 
86-

17- انسان صاحب عزّت در برخورد با نفس لوّامه و نفس امّاره چگونه عمل می کند ؟  
خ 87-

18- انسان صاحب عزّت همواره به سود کدام نفس خود عمل می کند ؟  خ 88-

19- راه کسب عزّت چیست ؟ و چه کسانی عزّت بیشتری دارند ؟  ش 87-

20- تکمیل کنید: تحریکات بیرونی عوامل زمینه ساز گناهند ، امّا قدرت .......... 
انسان می تواند در مقابل گناه بایستد.  ش 88-

21- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

        انسان دارای عزّت نفس در مقابل افراد زورگو و ستمگر متواضع است. ش90-

 

درس چهاردهم :

 

1- عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده را بیان کرده ، توضیح دهید . خ 85-  ش 
87-  د 88-

2- از زمینه های تشکیل خانواده ، « اُنس با همسر » را شرح دهید .  ش 88-

3- زمینه های تشکیل خانواده ( اهداف ازدواج ) را نام ببرید. د 85- د 86-  د 87- 
د 89-

4- عبارت قرآنی « وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً » به کدام یک 
از زمینه های تشکیل خانواده اشاره دارد ؟ توضیح دهید.  د 88- ش90-

5- ابتدایی ترین زمینة تشکیل نهاد خانواده چیست ؟ توضیح دهید. ش 86-

6- آیا تفاوت میان زن و مرد به معنای برتری یکی بر دیگری است ؟ خ 86-  خ 88-  
ش90 ( با ذکر مثال)- 

7- چرا خداوند نقش زن و مرد را متفاوت قرار داده است ؟  خ 87-

8- در زمینه های شکل گیری نهاد خانواده موارد مقابل را مشخص نمایید.  الف ) 
ابتدایی ترین زمینه        ب) عالی ترین زمینه  خ 90-

9- ترجمه کنید : « وَ الذّاکِرینَ اللهَ کَثیراً وَ الذّاکِرِاتِ أَعَدَّ 
اللهُ لَهُم مَغفِرَۀً وَ اَجراً عَظیماً » 
(احزاب 35)  خ 90 –

10- آیا کلمة اِنس و بنی آدم در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی 
دارد ؟ چرا ؟  خ 89-

 

درس پانزدهم :

 

1- با توجه به روایات معصومین (ع) چهار مورد از معیارهای همسر شایسته را نام 
ببرید. خ 85-

2-  چرا نباید فاصله میان بلوغ طبیعی و فکری با زمان ازدواج زیاد شود ؟ خ 
85-

3- با توجه به آموزه های پیشوایان دین درباره هر یک از موارد زیر توضیح دهید. 
ش85-

الف) مشورت با پدر و مادر در انتخاب همسر                           ب) دو راه 
مناسب برای شناخت همسر

4- چرا اذن پدر برای ازدواج دختر الزامی است ؟  د85 -  ش86 -   ش 88-  ش 89 -

5- آمادگی برای ازدواج نیازمند چند بلوغ است ؟ نام ببرید. خ 86-  خ 88- ش90-

6-  چرا پیشوایان دین در امر ازدواج مشورت با پدر و مادر را سفارش کرده اند ؟ د 
86-  خ 90 -

7- چرا تنها علاقه و محبّت اوّلیّه نمی تواند لازمة انتخاب همسر باشد ؟  
خ 87-

8- چه نوع معاشرت هایی برای شناخت همسر نتیجه بخش نیست؟ چرا ؟  خ 87-

9- ازدواج به موقع چه فوایدی را در بر دارد ؟  ش 87-

10- سه مورد از راه های شناخت همسر را بنویسید .  د 87-  ش90-

11- چرا نمی توان در قالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی پاسخ داد ؟ توضیح دهید.  
خ 88-

12- لازمة انتخاب شایستة همسر ، تسلّط بر چه چیزی است ؟  د 88-

13- نتایج ازدواج در زمان و موقعیت مناسب و نامناسب را با یکدیگر 
مقایسه کنید .  خ 89-

14- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       نباید فاصله ی میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود.  د 89-

15- از نظر مقررات اسلامی اگر عقدی به زور انجام گیرد چه حکمی دارد ؟  د 89-

16- تکمیل کنید: اگر عقد ازدواج به زور انجام گیرد،........... است. ش90-

 

درس شانزدهم :

 

1- « نفقه » چیست و بر عهدة چه کسی می باشد ؟ خ 85- د 86-

2- نفـقـه را تعریف کنید. ش 86-  ش 87-  ش 88-  ش 89 –  ش90-

3- آیا شرط پرداخت نفـقـه نیازمند بودن زن است ؟ توضیح دهید .  د 87-

4- شرط پرداخت نفـقـه چیست ؟  ش90-

5- مهمترین وظیفه( نقش) مشترک زن و مرد( پدر و مادر) در خانواده چیست ؟ آن را 
توضیح دهید . ش 85- د 85-  خ 88- ش90-

6- چهار نقش مرد در زندگی مشترک را نام ببرید . د85- خ86-

7-  از نقش های مرد « رابطة محبّت آمیز با همسر » را توضیح دهید .  ش 87-

8- از نقش مرد در خانواده « محبّت و نظارت پدری » را توضیح دهید .   د 89-

9- ترجمه کنید : « و قَضیَ رَبُّکَ اَلّا تَعبُدوا اِلّا اِیّاهُ و 
بِالوالِدَینِ اِحساناً...
 » (إسراء 23) خ86-  خ 88-  ش90-

10- چهار شرط اصلی پیمان ازدواج را بنویسید . ش86- خ 87-  د 88-  ش90-

11- وظایف ما ( فرزندان ) نسبت به پدر و مادر چیست ؟ ( چهار مورد ) ش86-  خ 
89-

12- چرا هیچ کاری را نمی توان با نقش مقدس مادری برابر دانست ؟  د 
87-

13- کدام یک از موارد زیر مربوط به نقش مرد و کدام یک مربوط به نقش زن در 
خانواده است ؟  ش 88-

        الف ) تدبیر امور خانه                                           ب ) 
مدیریت و نگهبانی از حریم خانواده

14- چه نقش هایی در خانواده بر عهدة زن می باشد ؟ نام ببرید .  خ 89-

15- در خانواده تدبیر امور خانه از وظایف چه کسی است ؟ و چرا این نقش از ارزش و 
اهمیّت برخوردار است ؟ ش 89 –

16- از نقش هایی که در خانواده بر عهده ی زن می باشد « همسر داری » را شرح دهید 
.  خ 90 -

 

 

 

    منبع:http://bineshbabolsar.blogfa.com

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس 
با ویرایش جدید

 تهیه و تنظیم : دبیرمحترم جناب آقای سید علی  حسینی ایمنی     

سرگروه معارف اسلامی بابلسرhttp://bineshbabolsar.blogfa.com

 لطفا ادامه مطلب را مشاهده فرمایید:

 


باسمه تعالی

 

سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس

توجه : همه سؤالات نهایی با کتاب دین و زندگی (3) چاپ 1390 مطابقت داده 
شده است.

درس اوّل:

 

1- چه رابطه ای میان نیاز به « کشف راه درست زندگی » با سایر نیازهای بنیادین 
بشر وجود دارد؟ خ 85-  د 87-

2- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید کاملاً درست و قابل اعتماد باشد ؟  ش 
88-  ش90-

3- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان جامع نیازهای دیگر است ؟ ش90-

4- وسیلة فهم پیام الهی چیست ؟ خ 85-

5- ترجمه و پیام آیۀ : « قالَ رَبُّـنا الَّذی اَعطیَ کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ 
هَدیَ . » (طه 50)  ش85- د 86-

6- دو چراغ راه که خداوند برای تشخیص درست هدف به انسان داده است ، کدامند ؟ ش 
89 -

7- منظور از حجّت آشکار و حجّت نهان در کلام امام کاظم (ع) چیست ؟ د 85-  خ 88-

8- چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است ؟ خ86-

9- دو ویژگی انسان که در هدایت او تأثیر دارند ،کدامند ؟  ش 87-

10- پیام آیۀ : « سَبِّحِ اسمَ رَبَّکَ الاَعلیَ اَلَّذی خَلَقَ فَسَوّیَ وَ 
الَّذی قَدَّرَ فَهَدیَ » (اعلی 3-1)  د 87-

11- ویژگی هایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می شود را به طور 
کامل شرح دهید .  د 88-

12- خدای جهان ، خالقی( آفریدگاری) حکیم است ، یعنی چه ؟   خ 90 –

13- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       انسان به کمک عقل خود بسیاری از مجهولات و مسائل را در می یابد و پاسخ می 
دهد.  ش90-

۱۴- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید « همه جانبه» باشد ؟   خ 89-

 

درس دوم :

 

1- علل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید. خ 85 - د 86-

2- مصونیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورتی است؟ توضیح دهید. ش85-

3- آیا مصونیت از گناه در پیامبران به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به 
سمت گناه نمی روند ؟ توضیح دهید. خ 87-

4- چرا عصمت در حوزة مسئولیت های مربوط به رسالت ضروری است ؟ ( ذکر 2 مورد) خ 
86-

5- عالی ترین درجة وحی مخصوص چه کسانی است و به چه معناست ؟ ش 86-

6- از عوامل جاودانگی شریعت پیامبر اکرم (ص) « حفظ قرآن کریم از تحریف » را 
توضیح دهید. ش 86-

7- معجزه ( اعجاز) را تعریف کنید. خ 85- د 86-

8- اگر خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده است ، پس چرا اکنون ادیان الهی 
مختلفی در جهان وجود دارد ؟ (ذکر یک مثال) د 85- ش90-

9- وحـی را تعریف کنید.  ش 87-  ش 88- د 89-

10- از محورهای اصلی برنامه دیـن واحـد دو مورد را بنویسید .  ش 87-

11- توضیح دهید چرا قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیاز ندارد ؟  خ 
88-

12- حدیث « نَحنُ مَعاشِرَ الاَنبیاءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النّاسَ عَلیَ 
قَدرِ عُقولِهِم » به کدام یک از علل آمدن پیامبران متعدد اشاره دارد ؟  خ 89-

13- ویژگی های دین اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیر زمان می شود را نام 
ببرید .  خ 89-

14- عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را فقط نام ببرید . ش 
89 –

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       پیامبران از چنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی 
شوند.  ش90-

16- از علل آمدن پیامبران متعدد « از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین » 
را توضیح دهید.  خ 90 -

 

درس سوم :

 

1- اعجاز پیامبر اسلام اگر به زمان خودش اختصاص داشت ، چه مشکلی پیش می آمد ؟  د 
85-

2- تحدّی را تعریف کنید.  ش85 –  ش86-  د 87-  خ 88-  د 89-  ش90-

3- توضیح دهید چگونه قرآن کریم « در عین نزول تدریجی ، انسجام درونی » دارد ؟ خ 
86-

4- جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید. ش86-  د 87-

5- « تازگی و شادابی دائمی » از ویژگی های محتوایی و معنایی قرآن را توضیح دهید 
. د 86-

6- چرا قرآن کریم کتاب دیروز ، امروز و فرداهای انسان هاست ؟  ش 88-

7- توضیح دهید آیا قرآن که پانزده قرن پیش نازل شده می تواند پاسخگوی نیازهای 
بشر امروزی باشد ؟  خ 87-

8- از ویژگی های محتوایی و معنایی قرآن کریم « جامعیت و همه جانبه بودن » را شرح 
دهید . ش 89 –

9- ترجمه کنید: « وَ اِن کُنتُم فی رَیبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلیَ عَبدِنا 
فَأتوا بِسورَ
ةٍ مِن مِثلِهِ » ( بقره 23)  ش 87- د 88 (با پیام) 
– ش90-

10- موزون بودن در کلمات و رسایی در تعبیرات مربوط به کدام یک از جنبه 
های اعجاز قرآن کریم است ؟  خ 88-

11- تکمیل کنید : نفوذ خارق العادة قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانه های 
............. اعجاز این کتاب آسمانی است .  خ 89-

12- ویژگی مهم قرآن کریم را بنویسید.  خ 90 -

 

درس چهارم :

 

1- طاغوت را تعریف کنید. خ 85- خ86- د 86-  ش 87-  د 88-  ش 89 -

2- قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام برده ، بنویسید آیه « ... یَتلو 
عَلَیهِم آیاتِهِ و یُزَکِّیهِم و یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ و الحِکمَةَ
 ...» به 
کدام یک از آن ها اشاره دارد ؟ ش 85 -

3-  قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام ببرید. د 85-  ش 87-  ش90-

4- ترجمه کنید : « لَقَد مَنَّ اللهُ عَلَی المؤمِنینَ اِذ بَعَثَ فیهِم رَسولاً 
مِن اَنفُسِهِم » ( آل عمران 164)  خ 88-

5- تکمیل کنید :   در اسلام ، کسانی را که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن 
نیست ........ می نامند.  ش 88-

                   مراجعه ی به « طاغوت » و انجام دستورهای وی بر مسلمانان 
............. است .  خ 90 -

6-  ولایت ظاهری از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم (ص) را توضیح دهید .  خ 
89-

7- دو دلیل از دلایل نیازمندی جامعه اسلامی به ولایت و حکومت اسلامی را نام 
ببرید.  ش90-

8- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

      ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را ولایت معنوی می گویند.  
د 89-

     گفتار و رفتار پیامبر (ص) اوّلین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات 
الهی است.  خ 90 -

 

درس پنجم :

 

1- ترجمه و پیام آیه: « یا اَیُّها الرَّسولُ بَلِّّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ  مِن 
رَبِّکَ و اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ...»(مائده 67) خ85-  د 87- ش 
89-

2- دو مورد از نکاتی را که پیامبر اکرم(ص) در ارتباط با قرآن و اهل بیت (ع) در 
حدیث « ثقلین » بیان فرمودند، بنویسید. ش85-

3- ترجمه و پیام آیه: « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَطیعوا اللهَ و اَطیعوا 
الرّسولَ و اولِی الاَمرِ مِنکُم ...» ( نساء 59) د85-

4- یک پیام آیه:« اِنَّما یُریدُ اللهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ 
البَیتِ و یُطَهِرَکُم تَطهیراً »(احزاب 34) را بنویسید. خ 86- ش 87-  د 88-

5- حدیث « مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلیٌ مَولاهُ » دربارة چه واقعه ای است ؟ ش 
86-

6-  بر اساس حدیث ثقلین دو چیز گرانبها که پیامبر (ص) پس از رحلت خود برای مردم 
به جا گذاشتند چه بود و دربارة آن ها چه سفارش فرمود ؟  د 86-

7- پیام حدیث : « مَن ماتَ وَ لَم یَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَةً 
جاهِلیَّةً » را بنویسید. خ 87-  ش 88-

8- نام آیۀ :« اِنَّما وَلیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوا 
.......... » را بنویسید. ( مائده/ 55 )  خ 88- د 89 (بیان مصداق آیه) -

9- چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمی رود ، بلکه بیش تر هم می 
شود ؟  خ 90 -

 

درس ششم :

 

در چاپ 1390 کتاب دین و زندگی (3) درس ششم یک درس جدید می باشد و هنوز سؤال 
نهایی از آن طرح نشده است.

 

درس هفتم :

 

1- دو مورد از مسایلی که پس از رحلت پیامبر (ص) موجب تحریف در معارف اسلامی و 
جعل احادیث ایشان شد را بنویسید.خ 85-

2- تفاوت اساسی حکومت بنی امیّه و بنی عباس با رهبری رسول خدا (ص) در چه چیزهایی 
بود ؟(ذکر دو مورد) ش85- ش90-

3- دو مورد از اشکالات اساسی که به سبب ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص) ( 
نگهداری حدیث از طریق حافظه) به وجود آمد را بنویسید. د 85 - ش 86- ش 87- ش 89–  
ش90-

4- چگونه پس از رحلت رسول خدا (ص) ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد 
افزایش یافت ؟  خ 87-

5- دو مورد از مسائل و مشکلات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر 
(ص)
 را بنویسید.  د 87-  ش 88- خ 90 (4 مورد )-

6- کدام یک از مشکلات سیاسی ، اجتماعی باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پیامبر 
اکرم (ص) شخصیت های اصیل اسلامی به انزوا کشیده شوند ؟ توضیح دهید.  د 88-

 

درس هشتم :

 

1- تقـیّه را تعریف کنید. خ 85- د 85 – د 87-  د 88-

2- امامان بزرگوار ما « در مجاهده برای حکومت عدل » از چه اصولی تبعیت می کردند 
؟(نام ببرید.) ش85-

3- امامان (ع) از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند، آن دو جهت چیست ؟ 
توضیح دهید. خ86-

4- چرا ائمة معصومین (ع) در مجاهده از اصل « آگاهی بخشی به مردم » تبعیت می 
کردند ؟ ش 86-  د 87-

5-  ترجمه کنید : « قُلْ لا اَسأَلُکُم عَلَیهِ 
اَج
ْراً اِلاّ الْمَوَدَّةَ فِی 
ال
ْقُربیَ » (شوری 23)  د 86-

6- پیام آیۀ : « قُلْ لا اَسأَلُکُم عَلَیهِ 
اَج
ْراً اِلاّ الْمَوَدَّةَ فِی 
ال
ْقُربیَ » (شوری 23) خ 87-

7- نام دو کتاب حدیث که در آن سخنان رسول خدا (ص) و ائمة اطهار (ع) گرد آمده است 
را بنویسید . خ 87-

8-گردآورندگان کتاب های حدیثی مقابل را بنویسید .     الف) کافی 
:                  ب) الاستبصار :           خ 90 –

9- اقدامات مربوط به مرجعیت علمی امامان (ع) را نام ببرید.  خ 88- ش90-

10- از مسئولیت های مقام امامت « ولایت معنوی امامان (ع)» را شرح دهید.  خ 89-

11- هریک از عبارات سمت راست با کدام یک از عبارات سمت چپ (مسئولیت های مقام 
امامت ) ارتباط دارند ؟ ش 89-

1- اقدام برای حفظ سخنان و سیره ی پیامبر 
(ص)                                      الف) اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

2- پاسخ به نیازهای مؤمنان از طریق معنوی و 
غیبی                                     ب ) مجاهده در راستای ولایت ظاهری

3- تربیت شخصیت های 
اسلامی                                                                ج ) ولایت 
معنوی امامان (ع)

4- آگاهی بخشی به مردم

 

درس نهم :

 

1- غیبت امام زمان (عج) در مقابل « ظهور» است یا « حضور» ؟ توضیح دهید. ش85-

2- چرا غیبت امام عصر (عج) به « خورشید پشت ابر » تشبیه شده است ؟  ش 86-

3- امام عصر (عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیز تشبیه کرده اند؟  ش 87-  ش 
89 -

4-  علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟ توضیح دهید. د 85-

5-  علّت غیبت امام عصر (عج) و تداوم آن را بنویسید.  خ 88-

6- بر اساس آیۀ : « إنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّروا ما 
بِاَنفُسِهِم » (رعد11) علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟  خ86-

7- آیا می توان « زمان ظهور » امام عصر (عج) را تعیین کرد ؟ مختصراً توضیح دهید. 
ش 86-  ش 87-

8- چرا تعیین زمان ظهور امام عصر (عج) تنها در اختیار خداوند است ؟ توضیح دهید. 
ش 89 –

9- غیبت صغری را تعریف کنید.  د 86-  خ 87-  ش 88- ش90-

10- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) مربوط به کدام قلمرو است و چگونه انجام می شود 
؟  خ 87- خ 88-

11- ایجاد تغییر و تحوّل در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی می باشد ، چگونه امکان 
پذیر است ؟  د 88-

12- امام حسن عسکری (ع) در ارتباط با فرزندش حضرت مهدی (عج) چه اقداماتی انجام 
داد ؟  خ 89-

13- نائبان چهارگانه در دوره ی غیبت صغری چه مسئولیتی بر عهده داشتند ؟  ش 89 –

14- طولانی بودن عمر حضرت مهدی (عج) چگونه امکان پذیر است ؟  د 86 -  ش 87-

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

      بخش اصلی رهبری امام مهدی (عج) مربوط به قلمرو ولایت معنوی است .  د 88 - 
ش90 ( بصورت جای خالی)-

      غیبت امام مهدی (عج) در دوره ی غیبت ، در مقابل حضور است نه ظهور .  د 89- 
ش90-

16- دو نمونه از موارد ولایت معنوی ( یاری و دستگیری شیعیان ) توسط امام عصر 
(عج) را بنویسید.  د 89-

17- تکمیل کنید:

      امام زمان (عج) در دوره ی غیبت صغری از طریق افرادی خاص که به ........... 
معروفند، با شیعیان ارتباط داشت.  ش90-

     رهبری امام زمان (عج) در عصر غیبت به .............. تشبیه شده است.  ش90-

 

درس دهم :

 

1- چه کسانی می توانند یاران راستین امام زمان (عج) باشند ؟ خ 85-

2- توضیح دهید آیا کسانی که فقط با دعا و گریه منتظر ظهور حضرت ولی عصر (عج) 
هستند می توانند یاران راستین امام باشند ؟ خ86-

3- چهار مورد از ویژگی های یاران راستین امام عصر (عج) را بر اساس فرمایش حضرت 
علی (ع) بنویسید. د86-  د 87-  ش 88-

4- پیام آیه :« وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ 
اسْتُض
ْعِفوا فِی الاَرْضِ و نَجعَلَهُم اَئِمَّةً و 
نَجعَلُهُمُ ال
ْوارِثینَ » (قصص 5 ) را بنویسید. خ 85-

5- به اعتقاد جامعه شناسان « پویایی جامعۀ شیعه » در طول تاریخ به چه عواملی 
وابسته بوده است ؟ خ 85-  خ 89-

6- پیامبران برای تحقق وعده های الهی در پایان تاریخ از چه طرح خاصی سخن گفته 
اند؟  ش 85-  د89-

7- جامعه ی منتظر چگونه جامعه ای است ؟ ( ویژگی های جامعة منتظر در عصر غیبت)  د 
85-  خ 87-  ش 88-

8- اعتقاد شیعه در مورد موعود چیست ؟ خ86-

9-  پیام آیۀ :« وَ لَقَد کَتَبنا فِی زَبورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ اَنَّ الاَرضَ 
یَرِثُها عِبادیَ الصالِحونَ » ( انبیاء 105 ) خ 87- ترجمه خ 90 -

10- توضیح دهید خدا پرستان دربارة آیندة تاریخ چه اعتقادی دارند؟  د 87-

11- دو فایدة معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) و حضور ایشان در جامعه را 
بنویسید.  د 87-

12- چگونه همة ادیان دربارة اعتقاد به موعود و الهی بودن پایان تاریخ اتفاق نظر 
دارند؟  خ 88-  د 88-

13- چرا ایجاد آمادگی  برای ظهور  امام عصر (عج) باید در همة ابعاد علمی ، 
فرهنگی ، اقتصادی و نظامی باشد؟  د 88-

14- بر اساس آیة : « هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدیَ وَ دینِ الحَقِّ 
لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّـهِ » ( توبه 33 ) چه آینده ای برای تاریخ انسان 
پیش بینی شده است ؟  خ 89- ش90 (ترجمه)-

15- چرا تقـویت ایمان یکی از مسئولیت های شخص منتظر در عصر غیبت است ؟  خ 
89-

16- چهار مورد از مسئولیت های « شخص منتظر » در دوره ی غیبت را نام ببرید .  د 
89-                   17- تکمیل کنید :

    نگاه مثبت دین به آینده ی تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدی (عج)  اصلی به نام « 
............ » را در دل زنده کرده است.  خ 90 -

 

درس یازدهم :

 

1- ولی فقیه را تعریف کنید. خ 85-  د 88-  خ 90 -

2- راههای شناخت « مرجع تقلید » را بنویسید. خ85 – د 85- ش86 -  خ 88-  ش 89 - 
د 89-  ش90-

3- تقلید را تعریف کنید. ش85 –  د 86-  خ 87-  ش 88- ش90-

4- با توجه به احادیث ، شرایط مرجع و فقیهی که شایسته پیروی است را بنویسید. 
ش85- د 86-  ش 88-

5- دو شرط مشترک از شرایط ولی فقیه ( رهبر) و  مرجع تقلید کدامند ؟ خ 87-  ش 89 
-

6- مرجع تقلید را تعریف کنید. د 85-

7- تفـقـّه را تعریف کنید. خ 86- خ 88-  د 89-

8- فقیه را تعریف کنید. ش90-

9- تفـقّـه به چه معناست و به چه کسی فقـیه می گویند ؟  د 87-

10- انتخاب ولی فقیه به چه شیوه هایی انجام می گیرد ؟ توضیح دهید. ش85- خ86- د 
86 (بدون توضیح)-  د 87-  خ 90 -

11- در عصر غیبت مرجعیت علمی و حکومت اسلامی چگونه  تداوم می یابد ؟ خ 87 -

12- چرا مرجع باید عادل و زمان شناس باشد ؟  د 87-

13- چرا ولی فقیه باید زمان شناس باشد ؟  ش90-

14- بنا بر فرمان امام زمان (عج) در دورة غیبت ، نیابت ایشان به چه کسی می رسد و 
مسئولیت های او چیست ؟  د 88-

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

در عصر غیبت، حکومت اسلامی در چارچوب « مرجعیت فقیه » استمرار می یابد.  د 88 - 
خ 89 –  ش90 (بصورت جای خالی)-      

16- چه شرایطی برای مشروعیت یافتن رهبر جامعه اسلامی ( ولی فقیه) لازم است ؟ خ 
85- ش90-

17- چرا « تدبیر و کفایت » و « شجاعت و قدرت روحی » از شرایط رهبر جامعة اسلامی 
است ؟  د 88-

18- دو ویژگی کسی که شایستگی رهبری جامعة اسلامی را دارد، نام ببرید .  خ 89-

19- منظور از « مشروعیت » و « مقبولیت » ولی فقیه را مختصراً توضیح دهید. ش 86-

20- چرا ولی فقیه باید مقبولیت داشته باشد ؟  ش 87-  ش 88- د 89-

21-  مشروعیت ولی فقیه را تعریف کنید.  خ 88-

22- میان انتخاب « ولی فقیه » و « مرجع تقلید» چه تفاوتی وجود دارد ؟   د 85-  ش 
86-  ش 89 -

 

درس دوازدهم :

 

1- چرا نظام اسلامی را « مردم سالاری دینی » نامیده اند ؟ خ 85-

2- آیا تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت می تواند در زمینه سازی حکومت جهانی ولی 
عصر(عج) مؤثر باشد ؟ د 85-  د 89-

3- تفاوت اصلی نظام اسلامی با سایر حکومت های دمکراتیک در چیست ؟ خ86-  د 86- 
ش90-

4- « مردم سالاری دینی» را با دمکراسی رایج در جهان مقایسه کنید .  خ 88-

5- با توجّه به سفارشات حضرت علی (ع) به مالک اشتر بنویسید چرا رهبر باید از 
افراد عیب جو و ترسو دوری کند ؟  ش 87-

6- تکمیل کنید : هدف دمکراسی رایج در جهان تأمین ............... مردم می باشد 
.  خ 89-

7- حکومت دمکراتیک یا مردم سالار را تعریف کنید.  خ 90 –

 

تهیه و تنظیم : دبیر سید علی  حسینی ایمنی     

سرگروه معارف اسلامی بابلسر

درس سیزدهم :

 

1- « عزّت نفس » را تعریف کنید. ش 85-

2- « عرّت نفس » را تعریف کرده و رابطه ی آن را با مفاهیم زیر بنویسید.  الف) 
گناه              ب) پیمان شکنی      خ 85-

3- چرا انسان صاحب عزّت به پیمان شکنی دست نمی زند ؟ د 85- د 86-  د 87-  د 89-

4- رابطه عزّت با وفای به عهد و پیمان را بررسی کنید. ش90-

5- « انسان صاحب عزّت» و « انسان گناهکار» در برابر  نفس لوّامه و نفس امّارة 
خود چگونه عمل می کند ؟  د 88-

6- چه رابطه ای بین عزّت نفس وگناه وجود دارد ؟ چرا ؟ ش 89 –

7- « تمایلات انسان » چند دسته است ؟ آن ها را بنویسید. ش85-  د 87-  ش 88- ش90-

8- دو دسته از تمایلات انسان کدامند و چه نامیده می شوند ؟  ش86-  د 89-

9- نام دو خود در انسان چیست ؟ ش 87-

10- چگونه می توان عزّت نفس را پرورش داده و تقویت کرد ؟ ش85-  خ 88-

11 - ترجمه و پیام آیۀ :« مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَََ 
فَلِلّهِ العِزَّ
ةُ جَمیعاً » (فاطر 10)  د 85 –  ش 89-  خ 90 -

12- آیا می توان تحریکات بیرونی و شرایط اجتماعی و اقتصادی را عامل اصلی گناه 
دانست ؟ خ 86-

13- چرا نمی توان مسئولیت انجام دادن گناه را از دوش خود برداشت و به 
عوامل بیرونی منتقل کرد ؟  خ 89- ش90-

14- قرآن کریم راه پرورش عزّت نفس را چه می داند؟ خ 86-

15- ترجمه کنید: « وَ لِلّهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِ وَ لِلمؤمِنینَ وَلکِنَّ 
المُنافِقینَ لایَعلَمونَ
 » (منافقون 8 ) ش 86-  خ 87-  ش 88-

16- بر اساس آیة :« مَن کانَ یُریدُ العِزَّّةَ فَلِلّهِ 
العِزَّ
ةُ جَمیعاً » (فاطر 10) راه پرورش عزّت نفس چیست ؟  د 
86-

17- انسان صاحب عزّت در برخورد با نفس لوّامه و نفس امّاره چگونه عمل می کند ؟  
خ 87-

18- انسان صاحب عزّت همواره به سود کدام نفس خود عمل می کند ؟  خ 88-

19- راه کسب عزّت چیست ؟ و چه کسانی عزّت بیشتری دارند ؟  ش 87-

20- تکمیل کنید: تحریکات بیرونی عوامل زمینه ساز گناهند ، امّا قدرت .......... 
انسان می تواند در مقابل گناه بایستد.  ش 88-

21- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

        انسان دارای عزّت نفس در مقابل افراد زورگو و ستمگر متواضع است. ش90-

 

درس چهاردهم :

 

1- عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده را بیان کرده ، توضیح دهید . خ 85-  ش 
87-  د 88-

2- از زمینه های تشکیل خانواده ، « اُنس با همسر » را شرح دهید .  ش 88-

3- زمینه های تشکیل خانواده ( اهداف ازدواج ) را نام ببرید. د 85- د 86-  د 87- 
د 89-

4- عبارت قرآنی « وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً » به کدام یک 
از زمینه های تشکیل خانواده اشاره دارد ؟ توضیح دهید.  د 88- ش90-

5- ابتدایی ترین زمینة تشکیل نهاد خانواده چیست ؟ توضیح دهید. ش 86-

6- آیا تفاوت میان زن و مرد به معنای برتری یکی بر دیگری است ؟ خ 86-  خ 88-  
ش90 ( با ذکر مثال)- 

7- چرا خداوند نقش زن و مرد را متفاوت قرار داده است ؟  خ 87-

8- در زمینه های شکل گیری نهاد خانواده موارد مقابل را مشخص نمایید.  الف ) 
ابتدایی ترین زمینه        ب) عالی ترین زمینه  خ 90-

9- ترجمه کنید : « وَ الذّاکِرینَ اللهَ کَثیراً وَ الذّاکِرِاتِ أَعَدَّ 
اللهُ لَهُم مَغفِرَۀً وَ اَجراً عَظیماً » 
(احزاب 35)  خ 90 –

10- آیا کلمة اِنس و بنی آدم در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی 
دارد ؟ چرا ؟  خ 89-

 

درس پانزدهم :

 

1- با توجه به روایات معصومین (ع) چهار مورد از معیارهای همسر شایسته را نام 
ببرید. خ 85-

2-  چرا نباید فاصله میان بلوغ طبیعی و فکری با زمان ازدواج زیاد شود ؟ خ 
85-

3- با توجه به آموزه های پیشوایان دین درباره هر یک از موارد زیر توضیح دهید. 
ش85-

الف) مشورت با پدر و مادر در انتخاب همسر                           ب) دو راه 
مناسب برای شناخت همسر

4- چرا اذن پدر برای ازدواج دختر الزامی است ؟  د85 -  ش86 -   ش 88-  ش 89 -

5- آمادگی برای ازدواج نیازمند چند بلوغ است ؟ نام ببرید. خ 86-  خ 88- ش90-

6-  چرا پیشوایان دین در امر ازدواج مشورت با پدر و مادر را سفارش کرده اند ؟ د 
86-  خ 90 -

7- چرا تنها علاقه و محبّت اوّلیّه نمی تواند لازمة انتخاب همسر باشد ؟  
خ 87-

8- چه نوع معاشرت هایی برای شناخت همسر نتیجه بخش نیست؟ چرا ؟  خ 87-

9- ازدواج به موقع چه فوایدی را در بر دارد ؟  ش 87-

10- سه مورد از راه های شناخت همسر را بنویسید .  د 87-  ش90-

11- چرا نمی توان در قالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی پاسخ داد ؟ توضیح دهید.  
خ 88-

12- لازمة انتخاب شایستة همسر ، تسلّط بر چه چیزی است ؟  د 88-

13- نتایج ازدواج در زمان و موقعیت مناسب و نامناسب را با یکدیگر 
مقایسه کنید .  خ 89-

14- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       نباید فاصله ی میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود.  د 89-

15- از نظر مقررات اسلامی اگر عقدی به زور انجام گیرد چه حکمی دارد ؟  د 89-

16- تکمیل کنید: اگر عقد ازدواج به زور انجام گیرد،........... است. ش90-

 

درس شانزدهم :

 

1- « نفقه » چیست و بر عهدة چه کسی می باشد ؟ خ 85- د 86-

2- نفـقـه را تعریف کنید. ش 86-  ش 87-  ش 88-  ش 89 –  ش90-

3- آیا شرط پرداخت نفـقـه نیازمند بودن زن است ؟ توضیح دهید .  د 87-

4- شرط پرداخت نفـقـه چیست ؟  ش90-

5- مهمترین وظیفه( نقش) مشترک زن و مرد( پدر و مادر) در خانواده چیست ؟ آن را 
توضیح دهید . ش 85- د 85-  خ 88- ش90-

6- چهار نقش مرد در زندگی مشترک را نام ببرید . د85- خ86-

7-  از نقش های مرد « رابطة محبّت آمیز با همسر » را توضیح دهید .  ش 87-

8- از نقش مرد در خانواده « محبّت و نظارت پدری » را توضیح دهید .   د 89-

9- ترجمه کنید : « و قَضیَ رَبُّکَ اَلّا تَعبُدوا اِلّا اِیّاهُ و 
بِالوالِدَینِ اِحساناً...
 » (إسراء 23) خ86-  خ 88-  ش90-

10- چهار شرط اصلی پیمان ازدواج را بنویسید . ش86- خ 87-  د 88-  ش90-

11- وظایف ما ( فرزندان ) نسبت به پدر و مادر چیست ؟ ( چهار مورد ) ش86-  خ 
89-

12- چرا هیچ کاری را نمی توان با نقش مقدس مادری برابر دانست ؟  د 
87-

13- کدام یک از موارد زیر مربوط به نقش مرد و کدام یک مربوط به نقش زن در 
خانواده است ؟  ش 88-

        الف ) تدبیر امور خانه                                           ب ) 
مدیریت و نگهبانی از حریم خانواده

14- چه نقش هایی در خانواده بر عهدة زن می باشد ؟ نام ببرید .  خ 89-

15- در خانواده تدبیر امور خانه از وظایف چه کسی است ؟ و چرا این نقش از ارزش و 
اهمیّت برخوردار است ؟ ش 89 –

16- از نقش هایی که در خانواده بر عهده ی زن می باشد « همسر داری » را شرح دهید 
.  خ 90 -

 

 

 

    منبع:http://bineshbabolsar.blogfa.com

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سوالات تستی دین و زندگی (3)

1-   کدام یک از نیازهای بنیادین جامع تمام نیازها ست؟

الف)درک درست ازآینده       ب)امنیت خاطر و شادکامی      ج) نیاز به تعالی و رشد و بالندگی     د) کشف راه درست زندگی

 

2-   دستگاه تفکر و اندیشه ی ما چه زمانی می تواند حکم قطعی دهد؟

الف) در همه حال                                         ب) زمانی که اطلاعات کافی و صحیح در اختیار داشته باشد

ج) زمانی که موضوعی را بررسی کند                  د) زمانی که اطلاعات ناقص را تشخیص دهد

 

3-   خدای جهان خالق حکیم است یعنی چه؟

الف) هیچ موجودی را عبث خلق نمی کند                   ب) خلقت او با تدبیر انجام می شود

ج) همه ی موجودات را هدایت می کند                       د) برای انسان هدایت ویژه قرار داده است

 

4-   پاسخ صحیح و مطمئن به بنیادی ترین نیازهای انسان چیست؟

الف) معرفت الهی              ب) عقل                    ج) دین الهی                   د) کشف راه درست زندگی

 

5-   کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های فطری مشترک  بین انسان ها نمی باشد؟

الف) دوست داشتن شغل؛ هنر ؛ و ورزشی خاص          ب) دوست داشتن عدل و انصاف

ج) بیزاری از تجاوز و دروغ                                          د) به دنبال کمال و زیبایی رفتن

 

6- عصمت پیامبران در کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

الف) در تمامی قلمروهای مربوط به آنان                     ب) دریافت و ابلاغ وحی

ج) تعلیم و تبیین دین                                                د) ولایت معنوی

 

7-کدام گزینه از جنبه های اعجاز قرآن کریم است؟

الف)امی بودن رسول خدا        ب)انسجام و وحدت درونی      ج)جامعیت قرآن کریم      د)تاثیر ناپذیری از فرهنگ زما نه

 

8- با توجه به روایاتی که از معصومین (ع) نقل شده اسلام بر5 پایه استوار است. مهم ترین آن کدام است ؟

الف) ولایت                             ب) نماز                  ج) روزه                         د) خمس

 

9- بالاترین و برترین مقام پیامبر خدا(ص) چیست؟

الف) ولایت معنوی                    ب) ولایت ظاهری                ج) مرجعیت علمی              د) دریافت وحی

 

10- لفظ «اهل البیت»  در آیه ی تطهیر شامل کدام یک از افراد زیر نمی شود؟

الف) ام سلمه              ب) امام حسین (ع)           ج) پیامبر(ص)           د) حضرت زهرا (س)

 

11- عبارت : « لن تضلوا ابدا» بخشی از کدام حدیث  می باشد؟

الف) حدیث ثقلین             ب) حدیث غدیر                     ج) حدیث جابر                    د) حدیث منزلت

 

12- اقدام بدعت گونه ی معاویه در سال چهلم هجری چه بود؟

الف) تبدیل خلافت به سلطنت                             ب) تبدیل حکومت به سلطنت

ج) جنگ با امام علی(ع)                                       د) مخالفت با پیامبر(ص) با تعیین جانشین

 

13- پویایی جامعه ی شیعه به چند عامل وابسته بوده است؟

الف) گذشته ی سرخ  آینده ی سبز                                             ب) گذشته ی تاریک آینده ی روشن

ج) اعتراض فردی  قیام دسته جمعی                                            د) اعتراض جمعی قیام دسته جمعی

 

14- کدام یک از  موارد زیر از اقدامات مربوط به مرجعیت علمی ائمه ی معصومین(ع) نمی باشد؟

الف) آگاهی بخشی به مردم          ب) تعلیم و تفسیر قرآن کریم                 ج) پاسخ به مسائل جدید            د) تربیت شخصیت های اسلامی

 

15- کدام گزینه از جمله موارد انتظار مثبت نمی باشد؟

الف) همراهی با جریان طبیعی و مسیر عادی اجتماع                     ب) امر به معروف و نهی از منکر

ج) دعا و تضرع برای ظهور امام زمان (ع)                                       د) مبارزه با هوای نفس

 

16- اعتقاد به منجی ........................................................................

الف) در همه ی ادیان وجود دارد                                                    ب) در تمامی مکاتب بشری وجود دارد

ج) اختصاص به شیعه دارد                                                              د) اختصاص به اسلام و مسیحیت دارد

 

 

17- نظام حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) بر چه مبنایی برنامه ریزی شده بود؟

الف) امامت                      ب) خلافت                         ج) شورا                       د) اجماع امت

 

18- چنان چه مسلمان غیر متخصص از فقیه واجد شرایط تقلید نکند اعمال او چگونه خواهد بود؟

الف) در صورتی که مطابق با فتوای فقهای واجد شرایط باشد قبول است

ب) تمامی اعمال او باطل و نا مقبول است

ج) در صورتی که مطابق با اعمال اکثریت مردم باشد قبول است

د) چنان چه مطابق با اعمال اهل خانواده باشد مقبول است

 

19- در مورد مرجع و ولی فقیه کدام گزینه صحیح نیست

الف) ولی فقیه باید مرجع تقلید هم باشد                                   

   ب) ولی فقیه می تواند مرجع تقلید نباشد

ج) مرجع تقلید به صورت شخصی و ولی فقیه به صورت عمومی انتخاب می شود         

د) مرجع تقلید تعدد پذیر و ولی فقیه تعدد ناپذیر است

 

20- در انتخاب مرجع تقلید کدام عامل از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) دانش و تقوا                         ب) شهرت عمومی               ج) عدالت                    د) زمان شناسی

 

نمونه سوالات تستی دین و زندگی (3) از تمام  کتاب

 

1-         نشانه بیداری و هشیاری و ورود به وادی انسانیت چیست؟

الف) دغدغه و درد متعالی                 ب) درک هدف زندگی   

 ج) سوالاتی که از عمیق ترین نیازها نشات می گیرد                  د) شناخت راه درست زندگی

 

2 - سرچشمه ی شادی ها چیست؟

الف) سلامت جسم        ب) شاد زیستن           ج) ایمان به خدا

  د) احساس رضایت و آرامش درونی

 

3 - وسیله ی فهم پیام الهی چیست؟

الف) معارف و حقایق دینی                ب) حجت دینی        

  ج) قلب                              د) عقل

 

 منشا اختلاف  و چند دینی  چیست؟

الف) از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبلی       ب)  برتری دین جدید          ج) عدم پذیرش  دعوت پیامبر جدید          د ) عادت نمودن مردم به تعالیم قبلی

 

5- کدام یک از گزینه های زیر از نشانه های محتوایی و معنایی قرآن کریم نمی باشد؟

الف) جامعیت و همه جانبه بودن     ب)  تازگی و شادابی    ج) تاثیر ناپذیری از فرهنگ زمانه  د) انسجام و وحدت درونی

 

 با توجه به احادیث اسلام بر چند پایه استوار اسن و مهم ترین آن کدام است؟

الف) 5 پایه - نماز    ب) 4 پایه - زکات      ج) 5 پایه - ولایت          د) 4 پایه - نماز

 

7- بالاترین و برترین مقام پیامبر خدا چیست؟

الف) مرجعیت علمی    ب) ولایت معنوی               ج) دریافت وحی       د) ولایت ظاهری

 

 کدامیک از قلمروهای رسالت بعد از ختم نبوت تداوم نمی یابد؟

الف) ولایت معنوی            ب) مرجعیت علمی      ج) دریافت وحی     د) ولایت ظاهری

 

 در کدامیک از موارد زیر اولوالامر و جانشینان پیامبر تا امام زمان علیه السلام مشخص گردیده اند؟

الف) حدیث منزلت       ب) آیه ی ولایت            ج) حدیث غدیر               د) حدیث جابر

 

 

10- چه کسی و در چه سالی خلافت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد؟

الف) معاویه - سال چهلم                                    ب) کعب الاحبار - سال دهم هجری                                  

 ج) یزید-  سال شصت هجری                               د ) معاویه - سال دهم هجری

 

11  امامان معصوم برای برقراری حکومت عدل چه اقداماتی انجام دادند؟

الف  عدم تایید حاکمان                          ب  معرفی خود به عنوان امام بر حق

ج  تربیت شخصیت های اسلامی          د  مدارا و سازش ظاهری با حاکمان وقت

 

12- اصل تقیه که یکی از شیوه های مبارزه با حاکمان می باشد از زمان کدام معصوم آغاز شد؟

الف  پیامبر اسلام        ب  امام سجاد (ع)      ج  امام صادق (ع)         د  امام باقر(ع)

 

13- علت اصلی غیبت امام زمان (عج) چیست؟

الف  دشمنی بنی امیه با اهل بیت (س)            ب  قدرناشناسی مردم و درخطر بودن جان آن حضرت                            

  ج  بهره نبردن مردم از وجود امام                    د  نبودن عدالت در زمان تولد امام زمان (عج)

 

14- کدام یک از گزینه های زیر جزء مسؤولیت های فرد منتظر نمی باشد؟

الف  تقویت ایمان             ب  دعا برای ظهور امام             ج  تلاش برای جلب رضایت مردم       د  ایجاد آمادگی

 

15- در عصر غیبت؛ حکومت اسلامی در چهار چوب .................... استمرار می یابد.

الف  مرجعیت فقیه          ب  جمهوری اسلامی         ج  ولایت فقیه        د  قانون اساسی

 

16- در جوامع اسلامی فقیهی می تواند رهبری را به عهده بگیرد که:

الف  مشروعیت و مقبولیت لازم را داشته باشد          ب  مورد تایید خبرگان رهبری باشد             

   ج  محبوبیت مردمی داشته باشد         د  مورد تایید مجلس شورای اسلامی باشد

17- سرچشمه ی بزرگی ها و کرامت ها کیست؟

الف  فقط خدا                 ب  خدا و رسول       ج  پیامبر و امامان        د  چهارده معصوم

 

18- عالی ترین زمینه ی تشکیل خانواده چیست؟

الف  نیاز جنسی                ب  نیاز به آرامش و انس روحی با همسر         ج- تسهیل در رشد اخلاقی و معنوی              د- رشد و پرورش فرزندان

 

19- اولین سنگ بنای خانواده چیست؟

الف  انتخاب همسر خوب        ب  رفتن به خواستگاری                   ج  قصد ازدواج                        د  داشتن ایمان

 

20- کدام گزینه نقش مشترک پدر و مادر در زندگی می باشد؟

الف- تامین هزینه ی زندگی                ب- تدبیر امور خانه       ج  مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده          د  برنامه ریزی برای رشد و تعالی خود و فرزندان

 http://darsi.persianblog.ir/tag/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_3

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس اول

پیام آیات      

ص11کتاب                                                                                 سوره/آیه

1- خواست هر انسان ................. که ..به راه راست هدایت شود.           حمد/6

2-انحراف از صراط مستقیم و مورد غضب الهی قرار گرفتن و کمراهی است.  حمد/7

3-راه سعادت را نپذیرد، عواقب آن .....                                              زمر/41

4-...بهانه و دستاویزی بیاورد یا داشته باشد                                         نسا/165

ارزیابی ص13

خیر -چون دستگاه تفکر انسان مرتکب خطا و اشتباه می شود

پیام آیات 2 درس اول ص13

1- خداوند تمام مخلوقات خود را ...هدایت..که آنرا ...هدایت عمومی...       طه/50

2-...هدایت می کند.....هدایت خاصه ....                                          اعلی/3

پاسخ بررسی ص15

دین

کمک نگرفتن از عقل -تربیت خانوادگی- محیط - وسوسه های شیطان

 

درس دوم

پیام آیات ص24

1- دین را به پا دارند  و  در آن تفرقه نکنند.                     شوری/13

2- آیین ابراهیم که همان دین اسلام است......           بقره/135

3- ....ایمان داشته باشد.....                                     بقره/136

4- ....سطح درک و فهم مردم...........تا...بفهمند و درک کنند.           ابراهیم/4

5- ......با سرکشی و کفر به آیات الهی دست به این کار زدند و در دین تفرقه ایجاد کردند.                                      آل عمران /19

6- آخرین پیامبر الهی است.........پیامبری نمی آید.                 احزاب/40

7- .......شایستگی و توانایی یا ویژگیهای لازم برای آن داشته باشند.  انعام /124

 

 درس سوم ص 38

1-حداقل سوره ای مانند یکی از سوره های قرآن بیاورد.            بقره/23

2- عذاب الهی                                                                   بقره/24

3- عدم اختلاف و تناقض در آن                                                    نسا/82

4- درصورتی که پیامبر(ص) شخصی تحصیل کرده و با سواد بود.        عنکبوت/48

 

 

درس چهارم  ص51

1-.....تلاوت آیات و ابلاغ وحی ....                                       آل عمران /164

2- .....تزکیه و تعلیم حکمت ..........                                   آل عمران/164

3- ......خدا  و رسول..........                                                 آل عمران/32

4- ........ولایت الهی را بپذیرد.                                          بقره/257

5- .......طاغوت .............گرفتار در آتش و عذاب و گمراهی .....     بقره/257

6- .......سلطه بیگانه را بپذیرند.                                               نسا / 141

7- .....به طاغوت مراجعه کنند.                                                  نسا/ 60

8- .......قسط و عدل....                                                           حدید/25

 

 

درس پنجم

2- نزول آیه ی ولایت       ص64            سوره ی مائده ، آیه 55

3-نزول آیه تطهیر         ص64                احزاب / 33

استخراج پیام  ص64

1-این آیه ............زیرا از هررجس و پلیدی دور شده اند.

2- ........شامل همین افراد می شود.

3- ....... حجت و ملاک و معیار است.

 

ارتباط میان آیه و حدیث  ص67

با تفکر در آیه 59 نساء و حدیث جابر

1- .....خدا ، رسول ، و اولی الامر ......

2- .....حرام .....

3- .....اولی الامر .......................آنان را معرفی نماید.

4- .....اولی الامر .......عبارتند از دوازده معصوم (ع) طبق حدیث جابر -نام آن بزرگواران در حدیث بیان شده است.

 

استخراج پیام حدیث ثقلین ص68

3- .....به قرآن و عترت تمسک جویند.

4- ....تنها به یکی از این دو تمسک جست.

 

پیام آیات   ص69                  آیه 67/مائده که در ابتدای درس آمده  

1- ابلاغ و رساندن آن چیزی که نازل شده است.

2- به اندازه ی انجام شدن رسالت

3- چون مساله اجتماعی است و احتمال جنگ و درگیری وجود داشت.

 

 

درس ششم

پیام آیات  ص76

1- صافات /83....        قصص/15

2- صافات/83

3-قصص/ 15

اندیشه و تحقیق درس ششم ص 83

1- مساوات در تقسیم بیت المال

2- اتمام حجت با مردم - تثبیت موقعیت ایشان نزد مردم - آشکار نمودن فضایل و ارزش های حضرت علی(ع).

3- یعنی حضرت علی(ع) سمبل تجسم حق است و فعل ایشان حق است.

4- هر دو حدیث به جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت (ع) اشاره دارند.

 

درس هفتم 

پیام آیات ص86

1-نظر و تفکر در تاریخ برای عبرت گیری  .                   یوسف/109

2-عاقبت و سرانجام کارگذشتگان بر ما روشن می شود.   

3- تقوا پیشگان -عاقبت اندیشان -عاقلان .               یوسف/109

4- بازگشت به دوران جاهلیت.                       آل عمران/144

5- کسانی که سیره و سنت نبی مکرّم اسلام را ادامه دهند و به جاهلیت برنگردد.     آل عمران/144

6- صاحبان تعقل و تفکر  .

 

تطبیق ص 88

1- پوشیده شدن حق و رواج باطل.

2-رایج شدن دروغ

3-کم بها شدن قرآن

4-توجه به ظاهر قرآن و بی توجهی به باطن قرآن.

5-کم توجهی به امر به معروف و نهی از منکر.

 

 

درس هشتم    ص96

 1-کسانی که راه خدا را در پیش می گیرند.

2-مودت اهل بیت(ع)

3- زیرا مودت اهل بیت(ع) پیروی از اهل بیت (ع) را به دنبال داردکه سرانجام موجب رستگاری آنها می شود.

ص 98 استخراج پیام از سخنان امام

1- شناخت جریان باطل و پیروی از قرآن با شناخت و مقابله با دشمنان قرآن امکان پذیر است.

2- حرکت در صراط مستقیم با شناخت منحرفان و مقابله کنندگان ان امکان پذیر است.

3-انسان حق طلب ظاهر و باطن او یکسان است.

4- انسان اهل حق معیار و ملاک دین است.

 

درس 9 ص110

 1- ....خداوند در آن نعمت تغییر ایجاد می کند و آنرا می گیرد.     انفال /53

2- ...... خود مردم هستند.                        انفال/53- رعد/11

3- .............. اعمال و رفتار خود مردم است.        رعد/11

مقایسه ص113

1- تابش مستقیم خورشید.

2- خورشید پشت ابر.

3- غروب خورشید.

اندیشه و تحقیق ص 115

1- علت اصلی غیبت امام عصر(ع) خود مردم هستند -اگر مردم شرایط ظهور را فراهم کنند امام ظهور می کند.

2- چون فقط از وجود ظاهری ایشان محروم هستیم وگرنه از ولایت معنوی ایشان بهره مندیم.

3-پاسخ در ص114 کتاب ش4 مثال برای امور محال و ممتنع: 1- شریک برای خدا- زوج و فرد بودن یک عدد- یک جسم همزمان در مکان الف و ب باشد-  اجتماع دو امر نقیض و ضد هم .همچنین درکتاب منطق سال سوم در بحث تناقض و تضاد و در بحث قضایای شرطی منفصل حقیقی مثال هایی ذکر شده .

مثال برای امور غیر عادی: عمر طولانی یک انسان - بر روی آب راه رفتن انسان - بروی میخ و شیشه خوابیدن انسان .تبدیل شدن عصا به اژدها - کورمادر زاد را شفا دادن .به طور کلی هر امر معجزه گونه و خارق العاده می تواند به عنوان مثال ذکر شود.

4- امکان عمر طولانی برای امام (ع)

 

درس 10 ص119

 استخلاف و جانشین شدن مومنان که عمل صالح انجام می دهند.    نور/ 55

استقرار دین الهی در جامعه .        نور/55

رسیدن مومنان و صالحان به امنیت .  نور/55

فقط پرستش خدای یکتا.         نور/55

پیشوایی و وراثت مستضعفان.  قصص/ 5

پیروزی دین حق بر همه ی ادیان باطل .       توبه /33

بندگان صالح و نیکوکار وارثان حقیقی زمین می شوند.         انبیا/ 105

مقایسه ص 120

عدم تصور آینده ی روشن: باعث تقویت حس نا امیدی و شکست در پیشبرد زندگی اجتماعی می شود.

اعتقاد خدا پرستان: تقویت حس امید و زندگی‌_ آینده ای امیدوارکننده درپیش است.

 

درس 11 ص 134

 1- فصلت /42

2- توبه/33

3-توبه /33

4- توبه/122

 

پیام احادیث ص 136

               شماره حدیث

1-                1و3

2-                5

3-                2

4-               4

اندیشه ص138

1- یا عمل او به احتیاط است یا اعمال او صحیح نیست.

تطبیق ص139

به وسیله ی خبرگان رهبری

 

درس 12 ص 145

 1- آل عمران/159

2- محمع تشخیص مصلحت نظام .         آل عمران/159

3-آل عمران/159

هود/112

4- نحل/125

ص 147

1- طه/90

2-هود/112

 

 

درس 13

ص 161هردو جای خالی اسرا/70

            ص 162     فاطر/10

  ص163       منافقون/8

 

نتیجه گیری ص 166

به ترتیب جاهای خالی

...... عزت نفس

........ دوری از گناه  و  احساس عزت نفس

..... از دست دادن عزت نفس  و  افتادن در دام گناه.

................... و تقویت عزم و تصمیم

.......... پیمان شکنی ................

...............گدایی و تکدی نمی کند ......... خود را می شکند و..........

...............................هوای نفس نمی شکند.

............ مستکبران و ظالمین............ خاضع و فروتن است.

 

درس 14 ص177

 پیام آیات ص  177

1- یکسانی در پاداش عمل و فضایل                       احزاب / 35             

2- یکسانی در خلقت                                          روم /21
 3- یکسانی در خلقت                                          نحل /72 

پیام آیات ص 183

1-آیه 21/روم  عبارت « لتسکنوا الیها »

2- مودت و رحمت 21/روم « وجعل بینکم مودةً و رحمةً»

 

پیام آیات ص 184

آیه ی 72 سوره ی نحل عبارت « و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدةً»

 

 

پیام آیات درس15 ص 190

1- ....مومن یا با ایمان بودن اوست .                                بقره/221

2- همسری که ..مشرک ..است.                                   بقره /221

3- .................و نماز را به پا دارند.                                      ابراهیم /40

4- ......و برای آنها دعا و طلب آمرزش می کند.                         ابراهیم /41

                                      پایان

                              پیروز و سربلند باشید.

 http://darsi.persianblog.ir/tag/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_3%DA%86%D8%A7%D9%BE_90


+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

به نام خدا 

امتحان کلاسی از درس  1 و 2  سال سوم ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |