جمع بندی کامل دین و زندگی 4


جمع بندی کامل دین و زندگی 3
جمع بندی کامل دین و زندگی 2
23 آیه پرتکرار دین و زندگی پیش در کنکور

آیات پرتکرار دین وزندگی 2 و 3 در کنکور سراسری
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

http://www.dinozendege.blogfa.com/post-79.aspxسوالات درس دین و زندگی

درس اول :

1-      با توجه به آیه شریفه « قال رَبُنا الذی اَعطیٰ کُلَّ شی ٍٕ خلَقَهُ ثم هَدیٰ » اصل عام و همگانی در نظام خلقت چیست؟

الف- هدایت انسان O     ب- هدایت عامه O      ج- دعوت به هدایت O    د- هدایت فقط شامل انسان می شود O

 

2-      شعر ( هر که او بیدارتر،پردردتر        هر که او هوشیارتر رُخ زردتر )به چه موردی اشاره دارد؟

الف- درد و رنج برای دغدغه های روزمره زندگی است. O

ب- زندگی دنیوی مایه رنج و درد اخروی است O        ج- درد متعالی ناشی از تفکر در عمیق ترین نیازهای انسان است O

د- ترس و دلهره و نگرانی از ناخوشایندی زندگی دنیوی O

 

3-      کدام عبارت صحیح نیست؟       الف- خلق بی هدف، نشانه ی نقص،ضعف و ناآگاهی است. O

ب- تناسب میان خلقت،هدف وهدایت در انسان نیاز نیست O      ج- تقرّب به خداوند،تقرّب به همه خوبیها و زیبایی هاست. O

د- خالق حکیم جهان، هیچ موجودی را بیهوده و عبث خلق نکرده است O

 

4-      مفهوم آیه شریفه « رُسلاً مبشرینَ و مُنذرین لئلایکون للناس علی الله (نساء – 165)

الف- سعادت انسانها در گرو پیروی از هدایت الهی است. O

ب- تصمیم گیری ها در پیروی از پیامبران باید از روی علم و آگاهی باشد. O

ج- هر انسانی با فطرت خود در می یابد که خداوند در جهان خلقت دارای هدف است. O

د- رسولان بشارت دهنده و بیم دهنده برای عالم طبیعت هستند. O

 

     درس دوم:

 

1-      از نظر قرآن کریم منشأ اصلی اختلاف و چند دینی چیست؟

الف-عدم درک و فهم صحیح از دین و محورهای اصلی دین O      ب- رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام در طول تاریخ O

ج- مبارزه و انکار رهبران دینی با پیامبران به واسطه ی حفظ مقام و موقعیت و منافع خود. O

د- ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ی کتابت تعلیمات انبیاء O

 

2-      علت آمدن پیامبران متعدد چیست؟

الف- اختلاف در محورهای اصلی دعوت انبیاء الهی O          ب- تحریف کتب پیامبران الهی O

ج- به دلیل وجود ملت ها و نژادهای مختلف O                    د- به دلیل وجود ویژگی اختیار و فطرت در انسان O

3-      مضمون حدیث پیامبر اکرم (ص) « تو برای من به منزله ی هارون برای موسی هستی با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد آمد» بیانگر چیست؟

الف- عصمت پیامبران در معجزات و دعوت الهی O        ب- عدم نیاز انسان به پیامبران به دلیل رشد علم و کامل شدن عقل بشر O

ج- اعتقاد به معجزه و عصمت در پیامبران O               د- خاتمیت پیامبر(ص)- وجود امام معصوم(ع) بعد از پیامبراکرم(ص) O

4-      کدام آیه به دو ویژگی «علم و عصمت» پیامبران اشاره دارد؟

الف- الله اعلم حیث یَجعَلُ وَ سٰالته O                         ب- وما اختلف الذین اوتوالکتاب اِلا من بعدماجاءهم العلم O

ج- و ما ارسلنا من رسولِ اِلا بلسان ِ قومه O                د- شرع لکم مِن َ الدین ِ ما وصی به ِنوحا ً والذی اوحینا O

 

 

درس سوم :

1-      آیه شریفه « افلایَتَدَبرون َ القرآن و لو کان َ من عند غیر ِالله لوجدوا فیهِ اختلافا ً کثیرا ً» به کدام جنبه اعجاز قرآن اشاره دارد؟

الف- اعجاز لفظی- ساختار موزون کلمه ها و جمله ها O            ب- اعجاز محتوایی- وجود ایجاز و اختصار در آیات قران O

ج- &%2)nW

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سوالات تستی دین و زندگی (3)

1-   کدام یک از نیازهای بنیادین جامع تمام نیازها ست؟

الف)درک درست ازآینده       ب)امنیت خاطر و شادکامی      ج) نیاز به تعالی و رشد و بالندگی     د) کشف راه درست زندگی

 

2-   دستگاه تفکر و اندیشه ی ما چه زمانی می تواند حکم قطعی دهد؟

الف) در همه حال                                         ب) زمانی که اطلاعات کافی و صحیح در اختیار داشته باشد

ج) زمانی که موضوعی را بررسی کند                  د) زمانی که اطلاعات ناقص را تشخیص دهد

 

3-   خدای جهان خالق حکیم است یعنی چه؟

الف) هیچ موجودی را عبث خلق نمی کند                   ب) خلقت او با تدبیر انجام می شود

ج) همه ی موجودات را هدایت می کند                       د) برای انسان هدایت ویژه قرار داده است

 

4-   پاسخ صحیح و مطمئن به بنیادی ترین نیازهای انسان چیست؟

الف) معرفت الهی              ب) عقل                    ج) دین الهی                   د) کشف راه درست زندگی

 

5-   کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های فطری مشترک  بین انسان ها نمی باشد؟

الف) دوست داشتن شغل؛ هنر ؛ و ورزشی خاص          ب) دوست داشتن عدل و انصاف

ج) بیزاری از تجاوز و دروغ                                          د) به دنبال کمال و زیبایی رفتن

 

6- عصمت پیامبران در کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

الف) در تمامی قلمروهای مربوط به آنان                     ب) دریافت و ابلاغ وحی

ج) تعلیم و تبیین دین                                                د) ولایت معنوی

 

7-کدام گزینه از جنبه های اعجاز قرآن کریم است؟

الف)امی بودن رسول خدا        ب)انسجام و وحدت درونی      ج)جامعیت قرآن کریم      د)تاثیر ناپذیری از فرهنگ زما نه

 

8- با توجه به روایاتی که از معصومین (ع) نقل شده اسلام بر5 پایه استوار است. مهم ترین آن کدام است ؟

الف) ولایت                             ب) نماز                  ج) روزه                         د) خمس

 

9- بالاترین و برترین مقام پیامبر خدا(ص) چیست؟

الف) ولایت معنوی                    ب) ولایت ظاهری                ج) مرجعیت علمی              د) دریافت وحی

 

10- لفظ «اهل البیت»  در آیه ی تطهیر شامل کدام یک از افراد زیر نمی شود؟

الف) ام سلمه              ب) امام حسین (ع)           ج) پیامبر(ص)           د) حضرت زهرا (س)

 

11- عبارت : « لن تضلوا ابدا» بخشی از کدام حدیث  می باشد؟

الف) حدیث ثقلین             ب) حدیث غدیر                     ج) حدیث جابر                    د) حدیث منزلت

 

12- اقدام بدعت گونه ی معاویه در سال چهلم هجری چه بود؟

الف) تبدیل خلافت به سلطنت                             ب) تبدیل حکومت به سلطنت

ج) جنگ با امام علی(ع)                                       د) مخالفت با پیامبر(ص) با تعیین جانشین

 

13- پویایی جامعه ی شیعه به چند عامل وابسته بوده است؟

الف) گذشته ی سرخ  آینده ی سبز                                             ب) گذشته ی تاریک آینده ی روشن

ج) اعتراض فردی  قیام دسته جمعی                                            د) اعتراض جمعی قیام دسته جمعی

 

14- کدام یک از  موارد زیر از اقدامات مربوط به مرجعیت علمی ائمه ی معصومین(ع) نمی باشد؟

الف) آگاهی بخشی به مردم          ب) تعلیم و تفسیر قرآن کریم                 ج) پاسخ به مسائل جدید            د) تربیت شخصیت های اسلامی

 

15- کدام گزینه از جمله موارد انتظار مثبت نمی باشد؟

الف) همراهی با جریان طبیعی و مسیر عادی اجتماع                     ب) امر به معروف و نهی از منکر

ج) دعا و تضرع برای ظهور امام زمان (ع)                                       د) مبارزه با هوای نفس

 

16- اعتقاد به منجی ........................................................................

الف) در همه ی ادیان وجود دارد                                                    ب) در تمامی مکاتب بشری وجود دارد

ج) اختصاص به شیعه دارد                                                              د) اختصاص به اسلام و مسیحیت دارد

 

 

17- نظام حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) بر چه مبنایی برنامه ریزی شده بود؟

الف) امامت                      ب) خلافت                         ج) شورا                       د) اجماع امت

 

18- چنان چه مسلمان غیر متخصص از فقیه واجد شرایط تقلید نکند اعمال او چگونه خواهد بود؟

الف) در صورتی که مطابق با فتوای فقهای واجد شرایط باشد قبول است

ب) تمامی اعمال او باطل و نا مقبول است

ج) در صورتی که مطابق با اعمال اکثریت مردم باشد قبول است

د) چنان چه مطابق با اعمال اهل خانواده باشد مقبول است

 

19- در مورد مرجع و ولی فقیه کدام گزینه صحیح نیست

الف) ولی فقیه باید مرجع تقلید هم باشد                                   

   ب) ولی فقیه می تواند مرجع تقلید نباشد

ج) مرجع تقلید به صورت شخصی و ولی فقیه به صورت عمومی انتخاب می شود         

د) مرجع تقلید تعدد پذیر و ولی فقیه تعدد ناپذیر است

 

20- در انتخاب مرجع تقلید کدام عامل از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) دانش و تقوا                         ب) شهرت عمومی               ج) عدالت                    د) زمان شناسی

 

نمونه سوالات تستی دین و زندگی (3) از تمام  کتاب

 

1-         نشانه بیداری و هشیاری و ورود به وادی انسانیت چیست؟

الف) دغدغه و درد متعالی                 ب) درک هدف زندگی   

 ج) سوالاتی که از عمیق ترین نیازها نشات می گیرد                  د) شناخت راه درست زندگی

 

2 - سرچشمه ی شادی ها چیست؟

الف) سلامت جسم        ب) شاد زیستن           ج) ایمان به خدا

  د) احساس رضایت و آرامش درونی

 

3 - وسیله ی فهم پیام الهی چیست؟

الف) معارف و حقایق دینی                ب) حجت دینی        

  ج) قلب                              د) عقل

 

 منشا اختلاف  و چند دینی  چیست؟

الف) از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبلی       ب)  برتری دین جدید          ج) عدم پذیرش  دعوت پیامبر جدید          د ) عادت نمودن مردم به تعالیم قبلی

 

5- کدام یک از گزینه های زیر از نشانه های محتوایی و معنایی قرآن کریم نمی باشد؟

الف) جامعیت و همه جانبه بودن     ب)  تازگی و شادابی    ج) تاثیر ناپذیری از فرهنگ زمانه  د) انسجام و وحدت درونی

 

 با توجه به احادیث اسلام بر چند پایه استوار اسن و مهم ترین آن کدام است؟

الف) 5 پایه - نماز    ب) 4 پایه - زکات      ج) 5 پایه - ولایت          د) 4 پایه - نماز

 

7- بالاترین و برترین مقام پیامبر خدا چیست؟

الف) مرجعیت علمی    ب) ولایت معنوی               ج) دریافت وحی       د) ولایت ظاهری

 

 کدامیک از قلمروهای رسالت بعد از ختم نبوت تداوم نمی یابد؟

الف) ولایت معنوی            ب) مرجعیت علمی      ج) دریافت وحی     د) ولایت ظاهری

 

 در کدامیک از موارد زیر اولوالامر و جانشینان پیامبر تا امام زمان علیه السلام مشخص گردیده اند؟

الف) حدیث منزلت       ب) آیه ی ولایت            ج) حدیث غدیر               د) حدیث جابر

 

 

10- چه کسی و در چه سالی خلافت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد؟

الف) معاویه - سال چهلم                                    ب) کعب الاحبار - سال دهم هجری                                  

 ج) یزید-  سال شصت هجری                               د ) معاویه - سال دهم هجری

 

11  امامان معصوم برای برقراری حکومت عدل چه اقداماتی انجام دادند؟

الف  عدم تایید حاکمان                          ب  معرفی خود به عنوان امام بر حق

ج  تربیت شخصیت های اسلامی          د  مدارا و سازش ظاهری با حاکمان وقت

 

12- اصل تقیه که یکی از شیوه های مبارزه با حاکمان می باشد از زمان کدام معصوم آغاز شد؟

الف  پیامبر اسلام        ب  امام سجاد (ع)      ج  امام صادق (ع)         د  امام باقر(ع)

 

13- علت اصلی غیبت امام زمان (عج) چیست؟

الف  دشمنی بنی امیه با اهل بیت (س)            ب  قدرناشناسی مردم و درخطر بودن جان آن حضرت                            

  ج  بهره نبردن مردم از وجود امام                    د  نبودن عدالت در زمان تولد امام زمان (عج)

 

14- کدام یک از گزینه های زیر جزء مسؤولیت های فرد منتظر نمی باشد؟

الف  تقویت ایمان             ب  دعا برای ظهور امام             ج  تلاش برای جلب رضایت مردم       د  ایجاد آمادگی

 

15- در عصر غیبت؛ حکومت اسلامی در چهار چوب .................... استمرار می یابد.

الف  مرجعیت فقیه          ب  جمهوری اسلامی         ج  ولایت فقیه        د  قانون اساسی

 

16- در جوامع اسلامی فقیهی می تواند رهبری را به عهده بگیرد که:

الف  مشروعیت و مقبولیت لازم را داشته باشد          ب  مورد تایید خبرگان رهبری باشد             

   ج  محبوبیت مردمی داشته باشد         د  مورد تایید مجلس شورای اسلامی باشد

17- سرچشمه ی بزرگی ها و کرامت ها کیست؟

الف  فقط خدا                 ب  خدا و رسول       ج  پیامبر و امامان        د  چهارده معصوم

 

18- عالی ترین زمینه ی تشکیل خانواده چیست؟

الف  نیاز جنسی                ب  نیاز به آرامش و انس روحی با همسر         ج- تسهیل در رشد اخلاقی و معنوی              د- رشد و پرورش فرزندان

 

19- اولین سنگ بنای خانواده چیست؟

الف  انتخاب همسر خوب        ب  رفتن به خواستگاری                   ج  قصد ازدواج                        د  داشتن ایمان

 

20- کدام گزینه نقش مشترک پدر و مادر در زندگی می باشد؟

الف- تامین هزینه ی زندگی                ب- تدبیر امور خانه       ج  مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده          د  برنامه ریزی برای رشد و تعالی خود و فرزندان

 http://darsi.persianblog.ir/tag/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_3

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

مجموعه 20 دوره سوالات کنکور سراسری  دین و زندگی سوم  قسمت دوم  


روی در ادامه مطلب کلیک کنید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

مجموعه 20 دوره کنکور سراسری   دین و زندگی سوم  قسمت اول 


روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

براي ملاحظه سؤالات هر درس روي عنوان درس كليك كنيد.
درس اول ـ بيداري

درس دوم ـ لطف الهي

درس سوم ـ هدايت مستمر

درس چهارم ـ معجزه‌اي از نوع كتاب

درس پنجم ـ گستره‌ي رسالت پيامبر (ص)

درس ششم ـ تداوم رسالت

درس هفتم ـ وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه (ع)

درس هشتم ـ احياي ارزش‌هاي راستين

درس نهم ـ خورشید پنهان

درس دهم ـ در انتظار طلوع

درس یازدهم ـ تداوم امامت در عصر غیبت

درس دوازدهم: ولایت فقیه ـ شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت

درس سیزدهم: کرامت نفس

درس چهاردهم: زمینه‌های پیوند مقدس

درس پانزدهم: پیوند مقدس

درس شانزدهم: کانون مهر

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |


 

درس اول: بيداري

 

 

درس دوم : لطف الهي

 

 

درس سوم : هدايت مستمر

 

 

درس چهارم : معجزه اي از نوع كتاب

 

 

درس پنجم:گستره ي رسالت پيامبراكرم(ص)

 

 

درس ششم : تداوم رسالت

 

 

درس هفتم : مبارزه ي مستمر

 

 

درس هشتم : مبارزه ي مستمر

 

 

درس نهم : خورشيد پنهان

 

 

درس دهم : در انتظار طلوع

 

 

درس يازدهم : تداوم امامت در عصر غيبت

 

 

درس دوازدهم : ولايت فقيه، جلوه ي حكومت اسلامي در عصر غيبت

 

 

درس سيزدهم : كرامت نفس

 

 

درس چهاردهم : زمينه هاي پيوند مقدّس

 

 

درس پانزدهم : پيوند مقدّس

 

 

درس شانزدهم : كانون مهر

 

 

پاسخنامه دروس 1 الي 6

 

 

پاسخنامه 7 الي 11

 

 

پاسخنامه دروس 12 الي 16

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |